HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 22 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 81
Przycisk, głośniki, szczelina wentylacyjna i czytnik linii papilarnych
Tabela 2-6
Przycisk, głośniki, szczelina wentylacyjna i czytnik linii papilarnych wraz z opisami
Element
Opis
(1)
Przycisk zasilania
Gdy komputer jest wyłączony, naciśnij przycisk, aby go
włączyć.
Gdy komputer jest włączony, krótko naciśnij przycisk, aby
uruchomić tryb uśpienia.
Gdy komputer znajduje się w stanie uśpienia, krótko
naciśnij przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia (tylko wybrane
produkty).
Gdy komputer jest w trybie hibernacji, krótko naciśnij
przycisk, aby wyjść z tego trybu.
OSTROŻNIE:
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania
spowoduje utratę niezapisanych informacji.
Gdy komputer nie odpowiada i nie można użyć standardowej
procedury zamykania systemu, naciśnięcie przycisku zasilania
i przytrzymanie go przez co najmniej 5 sekund umożliwia
wyłączenie komputera.
Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach zasilania, należy
zapoznać się z opcjami zasilania:
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
Zasilania
,
a następnie wybierz pozycję
Opcje zasilania
.
(2)
Głośniki
Odtwarzają dźwięk.
10
Rozdział 2
Poznawanie komputera
Sample