HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 21 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 81
Wskaźniki
Tabela 2-5
Wskaźniki wraz z opisami
Element
Opis
(1)
Wskaźnik caps lock
Świeci: tryb caps lock jest włączony, co umożliwia pisanie
wielkimi literami.
(2)
Wskaźnik wyciszenia
Świeci: dźwięk w komputerze jest wyłączony.
Nie świeci: dźwięk w komputerze jest włączony.
Obszar klawiatury
9
Sample