HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 20 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 81
Obszar klawiatury
Płytka dotykowa TouchPad
Tabela 2-4
Elementów płytki dotykowej TouchPad wraz z opisami
Element
Opis
(1)
Obszar płytki dotykowej TouchPad
Odczytuje gesty wykonywane palcami w celu przesuwania
wskaźnika lub aktywowania elementów widocznych na ekranie.
UWAGA:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział
Korzystanie z płytki dotykowej TouchPad i gestów na ekranie
dotykowym
na stronie
25
.
(2)
Lewy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
(3)
Prawy przycisk płytki dotykowej TouchPad
Pełni te same funkcje co prawy przycisk myszy zewnętrznej.
8
Rozdział 2
Poznawanie komputera
Sample