HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 2 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 81
© Copyright 2019 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth jest znakiem towarowym należącym
do jego właściciela i używanym przez
ƬUPô
HP
Inc. w ramach licencji. Intel, Celeron i Pentium
są znakami towarowymi
ƬUP\
Intel
Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. Windows jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym
ƬUP\
Microsoft Corporation, zarejestrowanym
w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi
ƬUP\
HP są ujęte w odpowiednich informacjach
o gwarancji towarzyszących tym produktom
i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie
powinny być uznawane za jakiekolwiek
gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub
wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą
wystąpić w tekście.
Wydanie pierwsze: marzec 2019
Numer katalogowy dokumentu: L52243-241
Uwagi dotyczące produktu
Niniejsza instrukcja zawiera opis funkcji, w
które wyposażona jest większość produktów.
Niektóre z funkcji mogą być niedostępne w
danym komputerze.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we
wszystkich edycjach lub wersjach systemu
Windows. Aby możliwe było wykorzystanie
wszystkich funkcji systemu Windows, systemy
mogą wymagać uaktualnienia i/lub
oddzielnego zakupu sprzętu, sterowników,
oprogramowania lub aktualizacji systemu
BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany
automatycznie, a funkcja ta jest zawsze
włączona. Instalacja aktualizacji może wiązać
się z pobieraniem opłat przez dostawców usług
internetowych. Mogą być również określane
dodatkowe wymagania w tym zakresie.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć na stronie
.
Aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji
obsługi, przejdź do
support
, a następnie postępuj zgodnie z
instrukcjami w celu znalezienia swojego
produktu. Następnie wybierz pozycję
Instrukcje obsługi
.
Warunki użytkowania oprogramowania
Instalowanie, kopiowanie lub pobieranie
preinstalowanego na tym komputerze
oprogramowania bądź używanie go w
jakikolwiek inny sposób oznacza wyrażenie
zgody na objęcie zobowiązaniami
wynikającymi z postanowień Umowy
Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania HP
(EULA). Jeżeli użytkownik nie akceptuje
warunków licencji, jedynym rozwiązaniem jest
zwrócenie całego nieużywanego produktu
(sprzętu i oprogramowania) sprzedawcy w
ciągu 14 dni od daty zakupu w celu odzyskania
pełnej kwoty wydanej na jego zakup zgodnie z
zasadami zwrotu pieniędzy.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub
zażądania zwrotu pełnej kwoty wydanej na
zakup komputera należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Sample