HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 19 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 81
Tabela 2-3
Elementy wyświetlacza wraz z opisami (ciąg dalszy)
Element
Opis
Windows na podstawie rozpoznawania twarzy zamiast podawania
hasła. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział
Korzystanie z
funkcji Windows Hello (tylko wybrane modele)
na stronie
42
.
UWAGA:
Funkcje kamer zależą od zainstalowanego w urządzeniu
sprzętu i oprogramowania kamer.
* Anteny nie są widoczne z zewnątrz komputera. Aby zapewnić optymalną transmisję, należy pozostawić wolną przestrzeń w pobliżu
anten.
Informacje o normach dotyczących komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w rozdziale Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe dla danego kraju lub regionu.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
Naciśnij przycisk
Start
, wybierz opcję
Pomoc i obsługa techniczna HP
, a następnie wybierz opcję
Dokumentacja HP
.
Wyświetlacz
7
Sample