HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 18 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 81
Tabela 2-2
Elementy z lewej strony wraz z opisami (ciąg dalszy)
Element
Opis
OSTRZEŻENIE!
Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu,
przed założeniem słuchawek nausznych, dousznych lub
zestawu słuchawkowego należy odpowiednio dostosować
poziom głośności. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa
można znaleźć w podręczniku Uregulowania prawne, przepisy
bezpieczeństwa i wymagania środowiskowe.
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
Naciśnij przycisk
Start
, wybierz opcję
Pomoc i obsługa
techniczna HP
, a następnie wybierz opcję
Dokumentacja
HP
.
UWAGA:
Gdy do gniazda słuchawek podłączone jest
urządzenie, głośniki komputera są wyłączone.
Wyświetlacz
Tabela 2-3
Elementy wyświetlacza wraz z opisami
Element
Opis
(1)
Anteny WLAN* (1 lub 2 w zależności od modelu)
Wysyłają i odbierają sygnały w lokalnych sieciach bezprzewodowych
(WLAN).
(2)
Mikrofony wewnętrzne
Umożliwiają nagrywanie dźwięku.
(3)
Wskaźnik kamery
Świeci: kamera jest używana.
(4)
Kamera
Pozwala korzystać z wideorozmów, nagrywać materiał wideo i robić
zdjęcia. Aby korzystać z kamery, patrz
Korzystanie z kamery
na stronie
20
. Niektóre kamery umożliwiają logowanie do systemu
6
Rozdział 2
Poznawanie komputera
Sample