HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 16 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 81
Prawa strona
Tabela 2-1
Elementy z prawej strony wraz z opisami
Element
Opis
(1)
Czytnik kart pamięci
Umożliwia odczytanie opcjonalnych kart pamięci służących do
przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do
informacji oraz do zarządzania nimi.
Aby włożyć kartę:
1.
Trzymając kartę etykietą do góry, skieruj ją złączem w
stronę komputera.
2.
Włóż kartę do czytnika kart pamięci, a następnie wciśnij ją,
aż zostanie w nim prawidłowo osadzona.
Aby wyjąć kartę:
Wyciągnij kartę z czytnika kart pamięci.
(2)
Porty USB SuperSpeed (2)
Umożliwia podłączenie urządzenia USB, np. telefonu
komórkowego, aparatu, monitora aktywności lub smartwatcha, i
przesyłanie danych z dużą szybkością.
(3)
Zasilacz prądu przemiennego i wskaźnik baterii
Biały: zasilacz prądu przemiennego jest podłączony, a
bateria jest w pełni naładowana.
Miga na biało: zasilacz prądu przemiennego jest
odłączony, a bateria osiągnęła niski poziom naładowania.
Pomarańczowy: zasilacz prądu przemiennego jest
podłączony, a bateria jest ładowana.
Nie świeci: bateria nie jest ładowana.
(4)
Złącze zasilania
Umożliwia podłączenie zasilacza prądu przemiennego.
4
Rozdział 2
Poznawanie komputera
Sample