HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 15 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 81
2
Poznawanie komputera
Komputer składa się z elementów najwyższej jakości. W tym rozdziale zawarto informacje o elementach
komputera, ich lokalizacji i sposobie działania.
Wyświetlanie listy elementów sprzętowych
Aby wyświetlić listę elementów sprzętowych komputera:
Należy wpisać wyrażenie
menedżer urządzeń
w pole wyszukiwania paska zadań, a następnie
wybrać aplikację
Menedżer urządzeń
.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich urządzeń zainstalowanych w komputerze.
Informacje na temat składników sprzętowych systemu oraz numer wersji systemu BIOS można uzyskać po
naciśnięciu kombinacji klawiszy
fn
+
esc
(tylko wybrane produkty).
Wyświetlanie listy oprogramowania
Aby wyświetlić listę programów zainstalowanych na komputerze:
Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk
Start
, a następnie wybierz opcję
Aplikacje i funkcje
.
Wyświetlanie listy elementów sprzętowych
3
Sample