HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 14 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 81
Więcej zasobów HP
Aby znaleźć szczegółowe informacje o produkcie, porady dotyczące obsługi itd., skorzystaj z tej tabeli.
Tabela 1-1
Dodatkowe informacje
Źródło informacji
Zawartość
Instrukcja instalacji
Omówienie
NRQƬJXUDFML
i funkcji komputera
Pomoc techniczna HP
Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę
support
i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie, aby znaleźć swój produkt.
Czat online z pracownikiem technicznym HP
Numery telefonów pomocy technicznej HP
Filmy wideo dotyczące wymiany części (tylko wybrane produkty)
Przewodniki dotyczące obsługi serwisowej i konserwacji
Lokalizacje centrum serwisowego HP
Bezpieczeństwo i komfort pracy
Aby uzyskać dostęp do tego podręcznika:
Wybierz przycisk
Start
, wybierz
Pomoc i obsługa
techniczna HP
, a następnie wybierz
Dokumentacja
HP
.
— lub —
Przejdź na stronę
ergo
.
WAŻNE:
Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji
instrukcji obsługi, potrzebne jest połączenie z
Internetem.
Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy
Wskazówki dotyczące prawidłowej postawy oraz nawyków pracy,
które zwiększają wygodę i zmniejszają zagrożenie dla zdrowia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i
mechanicznego
Uwagi dotyczące przepisów, bezpieczeństwa i środowiska
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
Wybierz przycisk
Start
, wybierz
Pomoc i obsługa
techniczna HP
, a następnie wybierz
Dokumentacja
HP
.
Ważne informacje prawne, w tym dotyczące prawidłowej utylizacji
baterii, jeśli są konieczne.
Ograniczona gwarancja*
Aby uzyskać dostęp do tego dokumentu:
Wybierz przycisk
Start
, wybierz
Pomoc i obsługa
techniczna HP
, a następnie wybierz
Dokumentacja
HP
.
— lub —
Przejdź na stronę
go/
orderdocuments
.
WAŻNE:
Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji
instrukcji obsługi, potrzebne jest połączenie z
Internetem.
Informacje o gwarancji dotyczące konkretnego modelu komputera
*Do urządzenia jest dołączona Ograniczona gwarancja HP. Znajduje się ona razem z instrukcjami obsługi w urządzeniu i/lub na płycie
CD lub DVD dostarczonej wraz z urządzeniem. W niektórych krajach lub regionach gwarancja może być dostarczana przez
ƬUPô
HP w
postaci papierowej. Tam, gdzie gwarancja nie jest dołączona w postaci papierowej, można zamówić jej kopię na stronie
go/orderdocuments
. W sprawie produktów zakupionych w regionie
$]MD±3DF\ƬN
można napisać do
ƬUP\
HP pod
adresem POD, PO Box 161, Kitchener Road Post
2ƫLFH²
Singapore 912006. Należy podać nazwę produktu oraz swoje imię i nazwisko,
numer telefonu i adres korespondencyjny.
2
Rozdział 1
Rozpoczęcie pracy
Sample