HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 13 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 81
1
Rozpoczęcie pracy
Ten komputer to zaawansowane narzędzie zaprojektowane z myślą o podniesieniu jakości pracy i rozrywki.
Przeczytaj ten rozdział, aby poznać najlepsze praktyki po zakończeniu
NRQƬJXUDFML
komputera i jego ciekawe
możliwości oraz dowiedzieć się, skąd można uzyskać dodatkowe zasoby HP.
Najlepsze praktyki
W celu najlepszego wykorzystania swojego zakupu zalecamy wykonanie następujących czynności po
VNRQƬJXURZDQLX
i zarejestrowaniu komputera:
Wykonaj kopię zapasową dysku twardego, tworząc nośnik odzyskiwania danych. Zobacz
Tworzenie kopii
zapasowych, przywracanie i odzyskiwanie danych
na stronie
53
.
Podłącz komputer do sieci przewodowej lub bezprzewodowej (jeśli jest niepodłączony). Zobacz
szczegóły w rozdziale
Podłączanie do sieci
na stronie
16
.
Zapoznaj się ze sprzętem i oprogramowaniem komputera. Więcej informacji na ten temat znajduje się
w rozdziałach
Poznawanie komputera
na stronie
3
i
Korzystanie z funkcji rozrywkowych
na stronie
20
.
Zaktualizuj lub kup oprogramowanie antywirusowe. Zobacz
Korzystanie z oprogramowania
antywirusowego
na stronie
42
.
Najlepsze praktyki
1
Sample