HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 11 of 81)

Languages: Polish
Pages:81
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 81
13
Wyładowania elektrostatyczne
...................................................................................................................
58
14
Ułatwienia dostępu
....................................................................................................................................
59
Ułatwienia dostępu
..............................................................................................................................................
59
Znajdowanie potrzebnych narzędzi
..................................................................................................
59
Nasze zaangażowanie
.......................................................................................................................
59
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
.......................................................
59
Wyszukiwanie najlepszej technologii ułatwień dostępu
..................................................................
60
Ocena własnych potrzeb
.................................................................................................
60
Dostępność produktów
ƬUP\
HP
....................................................................................
60
Standardy i ustawodawstwo
...............................................................................................................................
61
Standardy
..........................................................................................................................................
61
Mandat 376 — EN 301 549
............................................................................................
61
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
................................................................
61
Ustawodawstwo i przepisy
...............................................................................................................
62
Polska
..............................................................................................................................
62
21st Century Communications and Video Accessibility Act (CVAA)
...............................
62
Kanada
............................................................................................................................
63
Europa
.............................................................................................................................
63
Wielka Brytania
...............................................................................................................
63
Australia
..........................................................................................................................
63
Cały świat
........................................................................................................................
63
Przydatne zasoby i łącza dotyczące ułatwień dostępu
......................................................................................
64
Organizacje
........................................................................................................................................
64
Instytucje edukacyjne
.......................................................................................................................
64
Inne zasoby dotyczące niepełnosprawności
....................................................................................
64
Łącza
ƬUP\
HP
...................................................................................................................................
65
Kontakt z pomocą techniczną
.............................................................................................................................
65
Indeks
............................................................................................................................................................
66
xi
Sample