HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 8 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 77
Kulaklık
VHWOHUč
bağlama
....................................................................................................................
20
Ses ayarlarını kullanma
.....................................................................................................................
20
9čGHR
Ñ]HOOčNOHUčQč
kullanma
................................................................................................................................
20
HDMI kablosu kullanarak
YčGHR
aygıtları bağlama (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
...............................
20
HDMI
VHVč
yapılandırma
..................................................................................................
21
0čUDFDVW
uyumlu kablosuz ekranları
NHĻIHGčS
bağlanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
.....................
22
9HUč
aktarımını kullanma
.....................................................................................................................................
22
%čU
USB Type-C kablosu kullanarak
FčKD]ODUČ
bağlama (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
.........................
22
5
Ekranda
JH]čQPH
.........................................................................................................................................
23
'RNXQPDWčN
<×]H\³č
ve
GRNXQPDWčN
ekran
KDUHNHWOHUčQč
kullanma
...................................................................
23
Dokunma
...........................................................................................................................................
23
ċNč
parmakla kıstırma yakınlaştırma
.................................................................................................
24
ċNč
parmakla kaydırma
¶'RNXQPDWčN
Yüzey ve Hassas
'RNXQPDWčN
Yüzey)
....................................
24
ċNč
parmakla dokunma
¶'RNXQPDWčN
Yüzey ve Hassas
'RNXQPDWčN
Yüzey)
....................................
24
Üç parmakla dokunma
¶'RNXQPDWčN
Yüzey ve Hassas
'RNXQPDWčN
Yüzey)
....................................
25
Dört parmakla dokunma
¶'RNXQPDWčN
Yüzey ve Hassas
'RNXQPDWčN
Yüzey)
.................................
25
Üç parmakla çekme
¶'RNXQPDWčN
Yüzey ve Hassas
'RNXQPDWčN
Yüzey)
.........................................
26
Dört parmakla çekme (Hassas
'RNXQPDWčN
Yüzey)
.........................................................................
26
Tek parmakla kaydırma
¶GRNXQPDWčN
ekran)
....................................................................................
27
İsteğe bağlı
EčU
klavye veya fare kullanarak
........................................................................................................
27
%čU
ekran
NODY\HVč
kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
.....................................................................................
27
6
Gücü yönetme
.............................................................................................................................................
28
Uyku ve Hazırda
%HNOHWPH³\č
kullanma
...............................................................................................................
28
Uyku durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma
...........................................................................
28
Hazırda Bekletme durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
..........
29
%čOJčVD\DUČ
kapatma
.............................................................................................................................................
29
Güç
VčPJHVčQč
ve Güç
6HÂHQHNOHUčQč
kullanma
....................................................................................................
30
3čO
gücü
čOH
çalışma
..............................................................................................................................................
30
HP Hızlı Şarj'ı kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
..........................................................................
30
3čO
şarjını gösterme
...........................................................................................................................
31
HP Support
$VVčVWDQW³WD
SčO
EčOJčOHUčQč
bulma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
........................................
31
3čO
gücünü
WDVDUUXƮX
kullanma
.........................................................................................................
31
Düşük
SčO
G×]H\OHUčQč
EHOčUOHPH
........................................................................................................
31
Düşük
SčO
G×]H\čQč
çözümleme
.........................................................................................................
32
+DUčFč
güç varken düşük
SčO
G×]H\čQč
çözümleme
..........................................................
32
+HUKDQJč
EčU
güç kaynağı yokken düşük
SčO
G×]H\čQč
çözümleme
.................................
32
%čOJčVD\DU
Hazırda Bekletme durumundan çıkamadığında düşük
SčO
G×]H\čQč
çözümleme
......................................................................................................................
32
)DEUčNDGD
P×K×UOHQPčĻ
SčO
...............................................................................................................
32
Yččč
Sample