HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 66 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 77
Çalışma ortamı
Tablo 12-2
Çalışma ortamı
EHOčUWčPOHUč
Faktör
0HWUčN
ABD
Sıcaklık
Çalışırken
5°C
čOD
35°C
41°F
čOD
95°F
Çalışmıyorken
-20°C
čOD
60°C
-4°F
čOD
140°F
Bağıl nem
(yoğuşmasız)
Çalışırken
%10
čOD
%90
%10
čOD
%90
Çalışmıyorken
%5
čOD
%95
%5
čOD
%95
0DNVčPXP
rakım
(basınçsız)
Çalışırken
-15 m
čOD
3.048 m
-50 ft
čOD
10.000 ft
Çalışmıyorken
-15 m
čOD
12.192 m
-50 ft
čOD
40.000 ft
54
Bölüm 12
»]HOOčNOHU
Sample