HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 5 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 77
ċĻOHPFč
yapılandırma ayarı (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
ÖNEMLİ:
%HOčUOč
ürünler Intel®
3HQWčXP·
N35xx/N37xx
VHUčVč
veya Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx
VHUčVč
čĻOHPFč
ve
:čQGRZV·
čĻOHWčP
VčVWHPč
čOH
yapılandırılmıştır.
%čOJčVD\DUČQČ]
yukarıda açıklandığı
JčEč
yapılandırılmışsa,
PVFRQIčJ±H[H²GHNč
čĻOHPFč
yapılandırma ayarını 4 veya 2
čĻOHPFčGHQ
1
čĻOHPFč\H
G×Ļ×UPH\čQ±
Bunu yaparsanız,
EčOJčVD\DUČQČ]
\HQčGHQ
başlatılmayacaktır.
2UčMčQDO
ayarları
JHUč
yüklemek
čÂčQ
EčU
IDEUčND
sıfırlaması
JHUÂHNOHĻWčUPHQč]
JHUHNčU²
v
Sample