HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 49 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 77
DİKKAT:
Sürücüyü
PDQ\HWčN
alanlara maruz bırakmayın. Havaalanlarında
čÂčQGHQ
JHÂčOPHVč
gereken
J×YHQOčN
aygıtları
čOH
üst aramasında kullanılan el aygıtları,
PDQ\HWčN
alanları olan
J×YHQOčN
aygıtlarına
ÑUQHNWčU²
Havaalanlarında,
YDOč]
ve çantaları kontrol eden taşıyıcı bantlar ve benzer
J×YHQOčN
aygıtları,
PDQ\HWčN
alan
\HUčQH
sürücülere zarar vermeyen röntgen ışınları kullanırlar.
%čOJčVD\DUČ
uçuş sırasında kullanmayı planlıyorsanız, uçak
čÂčQGH
EčOJčVD\DUČ
NXOODQDEčOHFHúčQč]č
EHOčUWHQ
anonsun yapılmasını
EHNOH\čQ²
Uçuş sırasında
EčOJčVD\DU
kullanımı, havayolu
ĻčUNHWčQčQ
čVWHúčQH
bağlıdır.
%čOJčVD\DUČ
veya sürücüyü postayla
JÑQGHUHFHNVHQč]±
uygun
EčU
koruyucu pakete koyun ve
×]HUčQH
“FRAGILE” (KIRILIR) yazın.
Kablosuz aygıtların kullanımı bazı ortamlarda kısıtlanmış
RODEčOčU²
Bu kısıtlamalar uçakta, hastanelerde,
patlayıcı maddelere yakın yerlerde ve
WHKOčNHOč
bölgelerde
JHÂHUOč
RODEčOčU²
%čOJčVD\DUČQČ]GD
kablosuz
aygıtın kullanımıyla
čOJčOč
olarak uyulması gereken kurallardan
HPčQ
GHúčOVHQč]±
EčOJčVD\DUČQČ]Č
açmadan
önce
\HWNčOčOHUGHQ
kullanmak
čÂčQ
č]čQ
čVWH\čQ²
Uluslararası seyahat
HGč\RUVDQČ]
şu
ÑQHUčOHUH
uyun:
*čGHFHúčQč]
her
×ONHQčQ
veya
EÑOJHQčQ
EčOJčVD\DUODUOD
čOJčOč
gümrük
G×]HQOHPHOHUčQč
čQFHOH\čQ²
%čOJčVD\DUČ
kullanmayı düşündüğünüz her
\HUčQ
güç kablosu ve güç bağdaştırıcısı
JHUHNVčQčPOHUčQč
kontrol
HGčQ²
Voltaj, frekans ve
IčĻ
Ñ]HOOčNOHUč
GHúčĻHEčOčU²
UYARI!
(OHNWUčN
çarpması, yangın veya
HNčSPDQČQ
zarar
JÑUPHVč
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
EčOJčVD\DUČ
bazı araçlar
čÂčQ
satılan voltaj dönüştürme
VHWčQč
kullanarak çalıştırmayın.
%čOJčVD\DUČQČ]OD
seyahat etme veya
EčOJčVD\DUČ
nakletme
37
Sample