HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 48 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 77
UYARI!
(OHNWUčN
çarpmasını veya
EčOHĻHQOHUčQ
hasar
JÑUPHVčQč
önlemek
čÂčQ±
EčOJčVD\DUČQČ]Č
açıkken
WHPč]OHPH\H
kalkışmayın.
1.
%čOJčVD\DUČ
kapatın.
2.
AC güç kaynağı bağlantısını
NHVčQ²
3.
(OHNWUčN
kullanan tüm
KDUčFč
aygıtları çıkarın.
DİKKAT:
'DKčOč
EčOHĻHQOHUH
zarar
JHOPHVčQč
önlemek
čÂčQ±
EčOJčVD\DUČQ
KHUKDQJč
EčU
\×]H\čQH
doğrudan
WHPč]OčN
PDO]HPHVč
veya sıvısı püskürtmekten kaçının. Yüzeye damlatılan sıvılar,
GDKčOč
EčOHĻHQOHUH
kalıcı hasar
YHUHEčOčU²
Ekranı
WHPč]OHPH
Ekranı alkolsüz cam
WHPč]OH\čFčVč\OH
QHPOHQGčUčOPčĻ±
yumuşak ve tüy bırakmayan
EčU
bezle
KDIčIÂH
VčOčQ²
%čOJčVD\DUČ
kapatmadan önce ekranın kuru olduğundan
HPčQ
olun.
Yanları veya kapağı
WHPč]OHPH
Yanları veya kapağı
WHPč]OHPHN
čÂčQ±
yumuşak
PčNURIčEHU
EčU
bez veya daha önce sıralanan
WHPč]OčN
solüsyonlarından
EčUč
čOH
QHPOHQGčUčOPčĻ
J×GHUč
kullanın veya uygun
EčU
tek kullanımlık ıslak
PHQGčO
kullanın.
NOT:
%čOJčVD\DUČQ
kapağını
WHPč]OHUNHQ±
NčU
ve tortuların çıkması
čÂčQ
GDčUHVHO
hareketlerle
VčOčQ²
'RNXQPDWčN
<×]H\²č¶
NODY\H\č
veya
IDUH\č
WHPč]OHPH
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
UYARI!
(OHNWUčN
çarpması veya
GDKčOč
EčOHĻHQOHUčQ
hasar
JÑUPHVč
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
NODY\H\č
HOHNWUčNOč
süpürge ucu kullanarak
WHPč]OHPH\čQ²
(OHNWUčNOč
süpürge, klavye
\×]H\čQGH
evsel atık
EČUDNDEčOčU²
DİKKAT:
'DKčOč
EčOHĻHQOHUčQ
hasar
JÑUPHVčQč
önlemek
čÂčQ±
tuşların arasına sıvı damlamasına
č]čQ
YHUPH\čQ²
'RNXQPDWčN
<×]H\³č±
NODY\H\č
veya
IDUH\č
WHPč]OHPHN
čÂčQ
yumuşak
PčNURIčEHU
EčU
bez veya daha önce
sıralanan
WHPč]OčN
solüsyonlarından
EčUč
čOH
QHPOHQGčUčOPčĻ
J×GHUč
kullanın.
Tuşların yapışmasını önlemek ve
NODY\HGHNč
toz, pamuk ve parçacıkları
JčGHUPHN
čÂčQ
püskürtme uzantılı
EčU
sıkıştırılmış hava
VSUH\č
kullanın.
%čOJčVD\DUČQČ]OD
seyahat etme veya
EčOJčVD\DUČ
nakletme
%čOJčVD\DUČQČ]OD
seyahat
HGHFHNVHQč]
veya
EčOJčVD\DUČQČ]Č
QDNOHGHFHNVHQč]±
HNčSPDQČQ
J×YHQOčúč
čÂčQ
DĻDúČGDNč
čSXÂODUČQČ
GčNNDWH
alın.
%čOJčVD\DUČ
seyahat veya
QDNOč\H
čÂčQ
hazırlayın:
%čOJčOHUčQč]č
EčU
KDUčFč
sürücüye
\HGHNOH\čQ²
Bellek kartları
JčEč
tüm
KDUčFč
medya kartlarını ve tüm
GčVNOHUč
çıkarın.
Tüm
KDUčFč
aygıtları kapatıp çıkarın.
%čOJčVD\DUČ
kapatın.
%čOJčOHUčQč]čQ
yedek kopyalarını yanınıza alın. Yedek kopyaları
EčOJčVD\DUGDQ
ayrı
EčU
yerde saklayın.
Havayolu
čOH
seyahat ederken,
EčOJčVD\DUČ
el bagajı olarak taşıyın;
GčúHU
çantalarınızla
EčUOčNWH
kargoya
YHUPH\čQ²
36
Bölüm 7
%čOJčVD\DUČQČ]ČQ
bakımını yapma
Sample