HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 46 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 77
7
%čOJčVD\DUČQČ]ČQ
bakımını yapma
%čOJčVD\DUČQČ]Č
en
č\č
durumda tutmak
čÂčQ
G×]HQOč
bakım yapmanız çok
ÑQHPOčGčU²
Bu bölümde
'čVN
%čUOHĻWčUčFčVč
ve
'čVN
7HPč]OHPH
JčEč
araçların nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. Ayrıca, programları ve
V×U×F×OHUč
J×QFHOOHĻWčUPH
\ÑQHUJHOHUč±
EčOJčVD\DUČ
WHPč]OHPH
adımları ve
EčOJčVD\DUOD
seyahat etme (veya
EčOJčVD\DUČ
nakletme)
čSXÂODUČ
sunulmaktadır.
Performansı artırma
'čVN
%čUOHĻWčUčFčVč
ve
'čVN
7HPč]OHPH
JčEč
araçları kullanarak
JHUÂHNOHĻWčUHFHúčQč]
G×]HQOč
bakım
JÑUHYOHUč\OH
EčOJčVD\DUČQČ]ČQ
performansını
FčGGč
ĻHNčOGH
DUWWČUDEčOčUVčQč]²
'čVN
%čUOHĻWčUčFčVč²Qč
kullanma
HP,
VDEčW
sürücünüzü
'čVN
%čUOHĻWčUčFčVč³Qč
kullanarak en az ayda
EčU
EčUOHĻWčUPHQč]č
ÑQHUčU²
NOT:
Katı hal
V×U×F×OHUčQGH
'čVN
%čUOHĻWčUčFčVč³Qč
çalıştırmak gerekmez.
'čVN
%čUOHĻWčUčFčVč³Qč
çalıştırmak
čÂčQ´
1.
%čOJčVD\DUČ
AC güç kaynağına bağlayın.
2.
Görev çubuğu arama kutusuna
sürücüleri
yazın, sonra da
6×U×F×OHUč
%čUOHĻWčU
ve
ċ\čOHĻWčU
³č
VHÂčQ²
3.
(NUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
Daha fazla
EčOJč
čÂčQ
'čVN
%čUOHĻWčUčFčVč
yazılımı Yardım'a
HUčĻčQ²
'čVN
7HPč]OHPH²\č
kullanma
'čVN
alanı boşaltmak
čÂčQ
J×YHQOč
ĻHNčOGH
VčOHEčOHFHúčQč]
JHUHNVč]
dosyaları
VDEčW
sürücüde aramak ve
EčOJčVD\DUČQ
daha
YHUčPOč
çalışmasına yardımcı olmak
čÂčQ
'čVN
7HPč]OHPH³\č
kullanın.
'čVN
7HPč]OHPH³\č
çalıştırmak
čÂčQ´
1.
Görev çubuğu arama kutusuna
disk
yazın ve ardından
'čVN
7HPč]OHPH
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
2.
(NUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ²
HP 3D
'UčYH*XDUG²Č
kullanma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
HP 3D
'UčYH*XDUG±
DĻDúČGDNč
koşullardan
KHUKDQJč
EčUčQGH
EčU
sürücüyü park
HGčS
YHUč
čVWHNOHUčQč
durdurarak
VDEčW
sürücüyü korur:
%čOJčVD\DUČ
G×Ļ×U×UVHQč]
%čOJčVD\DU
SčO
gücüyle çalışırken
EčOJčVD\DUČ
ekranı kapalı olarak taşırsanız
Bu olaylardan
KHUKDQJč
EčUčQčQ
EčWčPčQGHQ
kısa süre sonra, HP 3D
'UčYH*XDUG
VDEčW
sürücüyü normal
çalışmasına
JHUč
döndürür.
NOT:
Yalnızca
GDKčOč
VDEčW
sürücüler HP 3D
'UčYH*XDUG
tarafından korunur. İsteğe bağlı
\HUOHĻWčUPH
aygıtına
takılan veya USB bağlantı noktasına bağlı
EčU
VDEčW
sürücü, HP 3D
'UčYH*XDUG
tarafından korunmaz.
34
Bölüm 7
%čOJčVD\DUČQČ]ČQ
bakımını yapma
Sample