HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 45 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 77
'ÁKčOč
VDEčW
sürücüsü olan
EčOJčVD\DUODUGD
'čVN
%čUOHĻWčUčFčVč³Qč
çalıştırırken
Yedekleme veya kurtarma
čĻOHPč
JHUÂHNOHĻWčUčUNHQ
%čOJčVD\DUČ
KDUčFč
güç kaynağına bağladığınızda:
3čO
şarj olmaya başlar.
Ekran parlaklığı artar.
Güç
VčPJHVčQčQ
görünümü
GHúčĻčU²
+DUčFč
güç kaynağı bağlantısını çıkardığınızda:
%čOJčVD\DU
SčO
gücüne geçer.
Ekran parlaklığı,
SčO
şarj ömrünü uzatmak
čÂčQ
RWRPDWčN
olarak azalır.
Güç
VčPJHVčQčQ
görünümü
GHúčĻčU²
+DUčFč
güçle çalışma
33
Sample