HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 43 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 77
3čO
şarjını gösterme
Kalan
SčO
şarjının
\×]GHVčQč
görüntülemek
čÂčQ
fare
čĻDUHWÂčVčQč
Güç
VčPJHVčQčQ
×]HUčQH
JHWčUčQ²
HP Support
$VVčVWDQW²WD
SčO
EčOJčOHUčQč
bulma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
3čO
EčOJčOHUčQH
HUčĻPHN
čÂčQ´
1.
Görev çubuğu arama kutusuna
destek
yazıp
HP Support
$VVčVWDQW
uygulamasını
VHÂčQ²
– veya –
Görev
ÂXEXúXQGDNč
soru
čĻDUHWč
VčPJHVčQč
VHÂčQ²
2.
Sorun
JčGHUPH
ve onarımlar
'ı,
Tanılama
bölümünü ve sonra
HP
3čO
'HQHWčPč
³Qč
VHÂčQ²
HP
3čO
'HQHWčPč±
SčOčQč]čQ
GHúčĻWčUčOPHVč
JHUHNWčúčQč
EHOčUWč\RUVD±
desteğe başvurun.
HP Support
$VVčVWDQW±
SčO
hakkında
DĻDúČGDNč
araçları ve
EčOJčOHUč
sağlar:
HP
3čO
'HQHWčPč
3čO
W×UOHUč±
WHNQčN
Ñ]HOOčNOHU±
kullanım
ÑP×UOHUč
ve
NDSDVčWH
hakkında
EčOJčOHU
3čO
gücünü
WDVDUUXƮX
kullanma
3čO
gücünün muhafaza
HGčOPHVč
ve
SčO
ömrünün en yükseğe çıkarılması
čÂčQ´
Ekran parlaklığını düşürün.
Kullanmadığınız zaman kablosuz aygıtları kapatın.
+DUčFč
EčU
güç kaynağına bağlı olmayan ve kullanılmayan
KDUčFč
aygıtları (USB bağlantı noktasına bağlı
EčU
KDUčFč
VDEčW
sürücü
JčEč¸
çıkarın.
Kullanmadığınız
KDUčFč
medya kartlarını durdurun, devre dışı bırakın veya çıkarın.
Çalışmanızın başından ayrılmadan önce, Uyku durumunu başlatın veya
EčOJčVD\DUČ
kapatın.
Düşük
SčO
G×]H\OHUčQč
EHOčUOHPH
%čOJčVD\DUČQ
NXOODQDEčOHFHúč
tek güç kaynağı olan
SčO
düşük veya
NUčWčN
düzeye
JHOGčúčQGH±
DĻDúČGDNč
davranışlar
JHUÂHNOHĻčU´
3čO
ışığı (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde) düşük veya
NUčWčN
SčO
G×]H\čQč
JÑVWHUčU²
– veya –
Güç
VčPJHVč
, düşük veya
NUčWčN
SčO
EčOGčUčPčQč
JÑVWHUčU²
NOT:
Güç
VčPJHVč\OH
čOJčOč
ek
EčOJč
čÂčQ
bkz.
Güç
VčPJHVčQč
ve Güç
6HÂHQHNOHUčQč
kullanma,
sayfa
30
.
%čOJčVD\DU
NUčWčN
EčU
SčO
G×]H\č
čÂčQ
DĻDúČGDNč
H\OHPOHUč
JHUÂHNOHĻWčUčU´
Hazırda Bekletme durumu devre dışıysa ve
EčOJčVD\DU
açıksa veya Uyku durumundaysa, kısa
EčU
süre
Uyku durumunda kalıp kapatılır ve
ND\GHGčOPHPčĻ
EčOJčOHUčQč]
ND\EHGčOčU²
Hazırda Bekletme
HWNčQVH
ve
EčOJčVD\DU
açıksa veya Uyku durumundaysa,
EčOJčVD\DU
Hazırda
%HNOHWPH³\č
başlatır.
3čO
gücü
čOH
çalışma
31
Sample