HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 41 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 77
Hazırda Bekletme durumunu başlatma ve bu durumdan çıkma (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
Güç
6HÂHQHNOHUč³Qč
kullanarak, kullanıcının başlattığı Hazırda Bekletme durumunu
HWNčQOHĻWčUHEčOčU
ve
GčúHU
güç
ayarlarını ve zaman aşımlarını
GHúčĻWčUHEčOčUVčQč]²
1.
Güç
VčPJHVčQč
sağ tıklatın, sonra da
Güç
6HÂHQHNOHUč
³Qč
VHÂčQ²
2.
Sol bölmede,
Güç
G×úPHOHUčQčQ
yapacaklarını
VHÂčQ
ÑúHVčQč
VHÂčQ
(sözcükler ürüne göre
GHúčĻHEčOčU¸²
3.
Ürününüze bağlı olarak, Hazırda Bekletme
SčO
gücüyle veya
KDUčFč
güç
čÂčQ
DĻDúČGDNč
yollardan
EčUč\OH
HWNčQOHĻWčUHEčOčU´
Güç
G×úPHVč
Güç ve uyku
G×úPHOHUč
ve kapak ayarları
altında (sözcükler ürüne göre
GHúčĻHEčOčU¸±
Güç
G×úPHVčQH
bastığımda
ÑúHVčQč
VHÂčQ±
sonra da
Hazırda Beklet
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
Uyku
G×úPHVč
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)—
Güç ve uyku
G×úPHOHUč
ve kapak ayarları
altında
(sözcükler ürüne göre
GHúčĻHEčOčU¸±
Uyku
G×úPHVčQH
bastığımda
ÑúHVčQč
VHÂčQ±
sonra da
Hazırda
Beklet
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
Kapak
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)—
Güç ve uyku
G×úPHOHUč
ve kapak ayarları
¶čIDGH
ürüne göre
farklılık
JÑVWHUHEčOčU¸
VHÂHQHúč
altından
Kapağı kapattığımda
ÑúHVčQč
ve ardından
Hazırda Beklet
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
Güç menüsü
Şu anda kullanılamayan Ayarları
GHúčĻWčU
ÑúHVčQč
VHÂčQ
ve ardından
Kapatma
ayarları
altında
Hazırda Beklet
onay kutusunu
VHÂčQ²
Güç menüsüne
Başlat
G×úPHVč
VHÂčOHUHN
HUčĻčOHEčOčU²
4.
'HúčĻčNOčNOHUč
kaydet
³č
VHÂčQ²
Hazırda Bekletme durumunu başlatmak
čÂčQ
adım 3'te
HWNčQOHĻWčUGčúčQč]
\ÑQWHPč
kullanın.
Hazırda Bekletme durumundan çıkmak
čÂčQ±
güç
G×úPHVčQH
kısa süre basın.
NOT:
Hazırda Bekletme durumundan çıkarken
EčU
parola
čVWHQPHVčQč
ayarladıysanız, çalışmalarınız ekrana
JHUč
dönmeden önce
EčU
:čQGRZV
parolası
JčUPHQč]
čVWHQčU²
%čOJčVD\DUČ
kapatma
DİKKAT:
%čOJčVD\DU
kapatıldığında,
ND\GHGčOPHPčĻ
EčOJčOHU
ND\EHGčOčU²
%čOJčVD\DUČ
kapatmadan önce
çalışmalarınızı
ND\GHWWčúčQč]GHQ
HPčQ
olun.
Kapat komutu,
čĻOHWčP
VčVWHPč
GDKčO
tüm açık programları kapatır, ardından ekranla
EčOJčVD\DUČ
kapatır.
Uzun süre kullanılmayacak ve
KDUčFč
güç bağlantısı
NHVčN
olacaksa
EčOJčVD\DUČ
kapatın.
»QHUčOHQ
yordam
:čQGRZV³XQ
%čOJčVD\DUČ
Kapat komutunu kullanmaktır.
NOT:
%čOJčVD\DU
Uyku veya Hazırda Bekletme durumundaysa, önce güç
G×úPHVčQH
kısa süre basarak Uyku
veya Hazırda Bekletme durumundan çıkın.
1.
Çalışmalarınızı
ND\GHGčQ
ve tüm açık programları kapatın.
2.
Başlat
G×úPHVčQč±
Güç
VčPJHVčQč±
sonra da
%čOJčVD\DUČ
kapat
VHÂčQ²
%čOJčVD\DUČ
kapatma
29
Sample