HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 35 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 77
5
Ekranda
JH]čQPH
%čOJčVD\DU
ekranında
DĻDúČGDNč
yöntemlerden
EčUčQč
veya daha fazlasını kullanarak
JH]čQHEčOčUVčQč]´
Dokunma
KDUHNHWOHUčQč
doğrudan
EčOJčVD\DU
ekranı
×]HUčQGH
kullanma.
Dokunma
KDUHNHWOHUčQč
'RNXQPDWčN
Yüzey
×]HUčQGH
kullanma.
İsteğe bağlı
EčU
fare veya klavye kullanarak (ayrı satın alınır).
Ekran
NODY\HVč
kullanma.
%čU
čĻDUHW
çubuğu kullanarak.
'RNXQPDWčN
<×]H\²č
ve
GRNXQPDWčN
ekran
KDUHNHWOHUčQč
kullanma
'RNXQPDWčN
Yüzey,
EDVčW
dokunma
KDUHNHWOHUčQč
kullanarak
EčOJčVD\DU
ekranında
JH]čQPHQč]H
ve
čĻDUHWÂč\č
kontrol
HWPHQč]H
yardımcı olur. Sol ve sağ
'RNXQPDWčN
Yüzey
G×úPHOHUčQč
KDUčFč
IDUHGHNč
karşılık gelen
düğmeler
JčEč
de
NXOODQDEčOčUVčQč]²
%čU
GRNXQPDWčN
yüzeyde
JH]čQPHN
čÂčQ
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde) ekrana
doğrudan bu bölümde açıklanan
KDUHNHWOHUč
kullanarak dokunun.
Hareketler
Ñ]HOOHĻWčUPHN
nasıl kullanıldığıyla
čOJčOč
YčGHRODUČ
č]OHPHN
čÂčQ
görev çubuğu arama kutusuna
denetim masası
yazın,
'HQHWčP
Masası
'nı ve ardından
Donanım ve Ses
³č
VHÂčQ²
Aygıtlar ve Yazıcılar
altında
Fare
³\č
VHÂčQ²
Bazı ürünler,
JHOčĻPčĻ
KDUHNHWč
čĻOHYVHOOčúč
sağlayan
EčU
Hassas
'RNXQPDWčN
Yüzey
čÂHUčU²
%čU
Hassas
'RNXQPDWčN
<×]H\³čQč]
olup olmadığını
EHOčUOHPHN
ve daha fazla
EčOJč
čÂčQ
Başlat
'ı,
Ayarlar
'ı,
&čKD]ODU
'ı ve
ardından
'RNXQPDWčN
Yüzey
³č
VHÂčQ²
NOT:
$NVč
EHOčUWčOPHGčNÂH±
hareketler hem
'RNXQPDWčN
Yüzey hem de
GRNXQPDWčN
ekranda
NXOODQČODEčOčU²
Dokunma
Ekranda
EčU
ÑúHQčQ
×]HUčQH
JHOčQ±
sonra da
EčU
parmağınızla
'RNXQPDWčN
Yüzey veya
GRNXQPDWčN
ekran
alanına dokunarak
ÑúH\č
VHÂčQ²
+HUKDQJč
EčU
ÑúH\č
açmak
čÂčQ
×]HUčQH
ÂčIW
dokunun.
'RNXQPDWčN
<×]H\³č
ve
GRNXQPDWčN
ekran
KDUHNHWOHUčQč
kullanma
23
Sample