HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 3 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 77
*×YHQOčN
uyarısı
EčOGčUčPč
UYARI!
Isı
QHGHQč\OH
yaralanma veya
EčOJčVD\DUČQ
aşırı ısınma
čKWčPDOčQč
azaltmak
čÂčQ±
EčOJčVD\DUČ
doğrudan
Gč]čQč]H
koymayın veya
EčOJčVD\DUČQ
hava
GHOčNOHUčQč
kapatmayın.
%čOJčVD\DUČ
yalnızca sağlam ve düz
EčU
yüzeyde kullanın.
%čOJčVD\DUČQ
yanında duran yazıcı
JčEč
başka sert
EčU
\×]H\čQ
veya yastık, halı ya da
Jč\Vč
JčEč
yumuşak
\×]H\OHUčQ
hava akımını
HQJHOOHPHPHVčQH
GčNNDW
HGčQ²
Ayrıca, AC adaptörünün çalışma sırasında
FčOGH
veya yastık, halı ya da kumaş
JčEč
yumuşak
EčU
yüzeye temas
HWPHVčQč
ÑQOH\čQ²
%čOJčVD\DU
ve AC
adaptörü,
,QWHUQDWčRQDO
Standard for Safety of
,QIRUPDWčRQ
Technology
(TXčSPHQW
(IEC 60950-1)
¶%čOJč
7HNQRORMčVč
Donanımlarının
*×YHQOčúč
čÂčQ
Uluslararası Standart) tarafından kullanıcının temas
HGHFHúč
\×]H\OHUčQ
sıcaklıkları
čÂčQ
konan sınırlara uygundur.
ččč
Sample