HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 27 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 77
3
Ağa bağlanma
%čOJčVD\DUČQČ]Č
JčWWčúčQč]
her yere
JÑW×UHEčOčUVčQč]²
Ama evde
EčOH
olsanız,
EčOJčVD\DUČQČ]Č
ve kablolu veya
kablosuz
EčU
ağ bağlantısını kullanarak dünyayı
NHĻIHGHEčOčU
ve
PčO\RQODUFD
web
VčWHVčQGHNč
EčOJčOHUH
HUčĻHEčOčUVčQč]²
Bu bölüm, bu dünyaya bağlanmanıza yardımcı olacaktır.
Kablosuz ağa bağlanma
%čOJčVD\DUČQČ]
DĻDúČGDNč
kablosuz aygıtlardan
EčUč
veya daha fazlasıyla donatılmış
RODEčOčU´
WLAN
D\JČWČt%čOJčVD\DUČ
ĻčUNHWOHUGHNč±
HYčQč]GHNč
ve havaalanları, restoranlar, kafeler, oteller ve
×QčYHUVčWHOHU
JčEč
kamuya açık
DODQODUGDNč
kablosuz yerel ağlara (genel olarak
:č¼)č
ağlar, kablosuz LAN
veya WLAN olarak adlandırılır) bağlar. WLAN'da,
EčOJčVD\DUČQČ]GDNč
PREčO
kablosuz aygıt,
EčU
kablosuz
\ÑQOHQGčUčFč
veya kablosuz
HUčĻčP
noktasıyla
čOHWčĻčP
kurar.
HP
0REčO
*HQčĻ
Bant Modülü—Daha
JHQčĻ
EčU
alanda olan kablosuz
JHQčĻ
alan ağında (WWAN) kablosuz
bağlantı sağlar.
0REčO
şebeke
RSHUDWÑUOHUč±
büyük
FRúUDIč
alanlarda baz
čVWDV\RQX
(cep telefonu
NXOHOHUčQH
benzer) ağları kurarak
H\DOHWOHUčQ±
EÑOJHOHUčQ±
hatta
×ONHOHUčQ
tümünü
HWNčQ
EčÂčPGH
kapsama
alanına
GDKčO
ederler.
Bluetooth® aygıtı
t%čOJčVD\DU±
telefon, yazıcı, kulaklık, hoparlör ve kamera
JčEč
GčúHU
Bluetooth
Ñ]HOOčNOč
aygıtlara bağlanmak
čÂčQ
NčĻčVHO
EčU
alan ağı (PAN) oluşturur. PAN
DúČQGDNč
her aygıt
GčúHU
aygıtlarla
doğrudan
čOHWčĻčP
kurar ve aygıtların
QčVSHWHQ
EčUEčUčQH
yakın olmaları
JHUHNčU²
$UDGDNč
mesafe genel
olarak en çok 10 metre (yaklaşık 33
IčW¸
olmalıdır.
Kablosuz
GHQHWčPOHUčQč
kullanma
$ĻDúČGDNč
Ñ]HOOčNOHUčQ
EčU
veya daha fazlasını kullanarak
EčOJčVD\DUČQČ]GDNč
kablosuz aygıtları
GHQHWOH\HEčOčUVčQč]´
Uçak modu tuşu (kablosuz
G×úPHVč
veya kablosuz tuşu da
GHQčOčU¸
(bu bölümde uçak modu tuşu
ĻHNOčQGH
JHÂPHNWHGčU¸
ċĻOHWčP
VčVWHPč
GHQHWčPOHUč
Uçak modu tuşu
%čOJčVD\DUČQ
EčU
uçak modu tuşu,
EčU
veya daha fazla kablosuz aygıtı ve
EčU
veya
čNč
kablosuz ışığı
RODEčOčU²
%čOJčVD\DUČQČ]GDNč
kablosuz aygıtların tamamı
IDEUčNDGD
HWNčQOHĻWčUčOPčĻWčU²
Kablosuz ışığı, kablosuz aygıtlarınızın genel güç durumunu
EHOčUWčU±
tek tek aygıtların durumunu
EHOčUWPH]²
ċĻOHWčP
VčVWHPč
GHQHWčPOHUč
Ağ ve Paylaşım
0HUNH]č±
EčU
bağlantı veya ağ kurmanıza,
EčU
ağa bağlanmanıza ve ağ sorunlarını tanılayıp
onarmanıza olanak sağlar.
ċĻOHWčP
VčVWHPč
GHQHWčPOHUčQč
kullanmak
čÂčQ´
Görev
ÂXEXúXQGDNč
ağ durumu
VčPJHVčQH
sağ tıklayın ve ardından
Ağ ve İnternet Ayarlarını Aç
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
‒ veya –
Görev
ÂXEXúXQGDNč
ağ durumu
VčPJHVčQč
VHÂčQ
ve ardından
Ağ ve İnternet Ayarları
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
Kablosuz ağa bağlanma
15
Sample