HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 25 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 77
Tablo 2-8
İşlem tuşları ve açıklamaları (devam)
6čPJH
Açıklama
Hoparlör
VHVčQč
kapatır veya
JHUč
açar.
Uçak modunu ve kablosuz
Ñ]HOOčúčQč
açar veya kapatır.
NOT:
Uçak modu tuşu, kablosuz
G×úPHVč
olarak da adlandırılır.
NOT:
Kablosuz bağlantı
RODEčOPHVč
čÂčQ
önce kablosuz ağ kurulmalıdır.
Alt
Tablo 2-9
$OWWDNč
EčOHĻHQOHU
ve açıklamaları
%čOHĻHQ
Açıklama
Havalandırma
GHOčúč
'DKčOč
EčOHĻHQOHUčQ
soğutulması
čÂčQ
hava akımı sağlar.
NOT:
%čOJčVD\DU
fanı
RWRPDWčN
olarak çalışarak
GDKčOč
EčOHĻHQOHUč
soğutur ve aşırı ısınmayı önler.
'DKčOč
fanın normal çalışma sırasında
zaman zaman durup
\HQčGHQ
çalışması
QRUPDOGčU²
(WčNHWOHU
%čOJčVD\DUD
yapıştırılan
HWčNHWOHU±
VčVWHP
sorunlarını
JčGHUčUNHQ
veya
EčOJčVD\DUOD
uluslararası seyahat ederken
gerek
GX\DEčOHFHúčQč]
EčOJčOHUč
sağlar.
(WčNHWOHU
kağıt
ĻHNOčQGH
RODEčOčU
ya da ürünün
×]HUčQH
basılmış
RODEčOčU²
ÖNEMLİ:
Bu bölümde açıklanan
HWčNHWOHU
čÂčQ
DĻDúČGDNč
konumları kontrol
HGčQ´
EčOJčVD\DUČQ
alt kısmı,
SčO
yuvasının
čÂč±
VHUYčV
kapağının altı, ekranın arkası veya tablet
GHVWHúčQčQ
alt kısmı.
6HUYčV
HWčNHWčt%čOJčVD\DUČQČ]Č
tanımlayan
ÑQHPOč
EčOJčOHU
sağlar. Destek
HNčEčQGHQ
yardım
čVWHGčúčQč]GH±
VHUč
numarasının yanı sıra muhtemelen ürün numarasını veya model numarasını
VÑ\OHPHQč]
čVWHQHFHNWčU²
Destek
HNčEč\OH
čOHWčĻčPH
geçmeden önce bu numaraları bulun.
Alt
13
Sample