HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 77
Sol taraf
Tablo 2-2
Sol
WDUDIWDNč
EčOHĻHQOHU
ve açıklamaları
%čOHĻHQ
Açıklama
(1)
RJ-45 (ağ) jakı/durum ışıkları
Ağ kablosunu bağlar.
Beyaz: Ağ bağlıdır.
Sarı: Ağda
HWNčQOčN
JHUÂHNOHĻPHNWHGčU²
(2)
HDMI bağlantı noktası
Yüksek tanımlı
WHOHYč]\RQ±
uyumlu
GčMčWDO
veya ses
EčOHĻHQč
veya
yüksek hızlı Yüksek Tanımlı
0XOWčPHG\D
$UDEčUčPč
(HDMI) aygıtı
JčEč
čVWHúH
bağlı
EčU
YčGHR
veya ses aygıtını bağlar.
(3)
USB Type-C bağlantı noktası
Cep telefonu, fotoğraf
PDNčQHVč±
DNWčYčWH
č]OH\čFč
ya da akıllı saat
JčEč
USB aygıtlarını bağlar ve
YHUč
aktarımı yapar.
NOT:
Kablolar ve/veya adaptörler (ayrı satın alınır)
JHUHNHEčOčU²
(4)
Sürücü ışığı (yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde)
Beyaz
UHQNOč
yanıp sönüyorsa:
6DEčW
sürücüye
HUčĻčOGčúčQč
JÑVWHUčU²
(5)
Güç ışığı
Yanıyorsa:
%čOJčVD\DU
açıktır.
Yanıp sönüyorsa:
%čOJčVD\DU
EčU
HQHUMč
tasarrufu durumu
olan Uyku durumundadır.
%čOJčVD\DU±
ekranı ve
kullanılmayan
GčúHU
EčOHĻHQOHUč
kapatır.
Yanmıyorsa:
%čOJčVD\DU
kapalıdır veya Hazırda Bekletme
durumundadır. Hazırda Bekletme,
RODEčOHFHN
en az
PčNWDUGD
güç kullanan
EčU
HQHUMč
tasarrufu durumudur.
(6)
Ses çıkış (kulaklık)/Ses
JčUčĻ
¶PčNURIRQ¸
kombo
jakı
İsteğe bağlı
HOHNWUčNOč
stereo hoparlörü, kulaklığı,
NXODNčÂč
kulaklığı,
PčNURIRQOX
kulaklığı veya
WHOHYč]\RQ
ses kablosunu
bağlar. Ayrıca,
čVWHúH
bağlı
EčU
kulaklık
PčNURIRQX
bağlar. Bu jak,
čVWHúH
bağlı ayrı
PčNURIRQODUČ
GHVWHNOHPHPHNWHGčU²
UYARI!
.čĻčVHO
yaralanma
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ
kulaklıkları,
NXODNčÂč
kulaklıkları veya
PčNURIRQOX
kulaklığı takmadan önce
ses
G×]H\čQč
ayarlayın. Ek
J×YHQOčN
EčOJčOHUč
čÂčQ
Yasal
Düzenleme,
*×YHQOčN
ve Çevre
%čOGčUčPOHUč
'ne bakın.
Bu kılavuza
HUčĻPHN
čÂčQ´
Başlat
G×úPHVčQč±
HP Yardım ve Destek
³č
sonra da
HP
%HOJHOHUč
³Qč
VHÂčQ²
NOT:
Jaka
EčU
aygıt bağlandığında
EčOJčVD\DU
KRSDUOÑUOHUč
devre
dışı kalır.
Sol taraf
5
Sample