HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 16 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 77
Sağ taraf
Tablo 2-1
Sağ
WDUDIWDNč
EčOHĻHQOHU
ve açıklamaları
%čOHĻHQ
Açıklama
(1)
Bellek kartı okuyucusu
%čOJč
depolamanıza,
\ÑQHWPHQč]H±
paylaşmanıza veya
EčOJčOHUH
HUčĻPHQč]H
čPNDQ
veren
čVWHúH
bağlı bellek kartlarını okur.
Kart takmak
čÂčQ´
1.
Kartı
HWčNHWč
üste gelecek ve konektörler
EčOJčVD\DUD
dönük
olacak
ĻHNčOGH
tutun.
2.
Kartı, bellek kartı okuyucusuna takıp sıkıca
\HUčQH
oturana
dek
čÂHUč
doğru bastırın.
Kartı çıkarmak
čÂčQ´
Kartı bellek kartı okuyucudan dışarı
ÂHNčQ²
(2)
USB SuperSpeed bağlantı noktaları (2)
Cep telefonu, kamera,
DNWčYčWH
č]OH\čFč
ya da akıllı telefon
JčEč
EčU
USB aygıtını bağlar ve yüksek hızlı
YHUč
aktarımı sağlar.
(3)
AC adaptörü ve
SčO
ışığı
Beyaz: AC adaptörü bağlıdır ve
SčO
tam olarak şarj
olmuştur.
Beyaz
UHQNOč
yanıp sönüyorsa: AC adaptörünün bağlantısı
NHVčOPčĻWčU
ve
SčO±
düşük
EčU
SčO
G×]H\čQH
JHOPčĻWčU²
Sarı: AC adaptörü bağlıdır ve
SčO
şarj
HGčOč\RUGXU²
Yanmıyorsa:
3čO
şarj
HGčOPč\RUGXU²
(4)
Güç konektörü
AC adaptörü bağlanır.
4
Bölüm 2
%čOJčVD\DUČQČ]Č
tanımaya başlayın
Sample