HP 15-dw0000 Laptop PC user manual download (Page 15 of 77)

Languages: Turkish
Pages:77
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 77
2
%čOJčVD\DUČQČ]Č
tanımaya başlayın
%čOJčVD\DUČQČ]GD
üst düzey
EčOHĻHQOHU
bulunmaktadır. Bu bölümde
EčOHĻHQOHUčQč]±
EčOHĻHQOHUčQč]čQ
bulunduğu
yerler ve nasıl çalıştıkları hakkında ayrıntılar yer almaktadır.
Donanımları bulma
%čOJčVD\DUČQČ]GD
KDQJč
donanımların bulunduğunu öğrenmek
čÂčQ´
Görev çubuğu arama kutusuna
aygıt yöneticisi
yazın, sonra da
Aygıt
<ÑQHWčFčVč
uygulamasını
VHÂčQ²
%čOJčVD\DUČQČ]D
takılı olan tüm aygıtların
OčVWHVč
JÑU×QW×OHQčU²
6čVWHP
donanım
EčOHĻHQOHUč
ve
VčVWHP
BIOS'u sürüm numarası hakkında
EčOJč
čÂčQ±
fn
+
esc
tuşlarına basın
(yalnızca
EHOčUOč
ürünlerde).
Yazılımları bulma
%čOJčVD\DUČQČ]GD
KDQJč
yazılımların yüklü olduğunu öğrenmek
čÂčQ´
Başlat
G×úPHVčQH
sağ tıkladıktan sonra
Uygulamalar ve
³]HOOčNOHU
ÑúHVčQč
VHÂčQ²
Donanımları bulma
3
Sample