HP 15-bs000 user manual download (Page 61 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 71
Lisätietoja ja -ohjeita saat Hae ohjeita -sovelluksesta.
Napsauta
Käynnistä
-painiketta ja valitse sitten
·ae ohjeita
-sovellus.
·UOMAUTUS:
Hae ohjeita -sovelluksen käyttöä varten tarvitset Internet-yhteyden.
¶alauttaminen
Voit palauttaa järjestelmäsi usealla eri tavalla. Valitse omaa tilannettasi ja kokemustasi parhaiten vastaava
menetelmä:
TÄRKEÄÄ:
Kaikki menetelmät eivät ole käytettävissä kaikissa tuotteissa.
Windows tarjoaa useita vaihtoehtoja varmuuskopioista palauttamiseksi, tietokoneen päivittämiseksi ja
sen palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa. Lisätietoja saat Hae ohjeita -sovelluksesta.
Napsauta
Käynnistä
-painiketta ja valitse sitten
·ae ohjeita
-sovellus.
·UOMAUTUS:
Hae ohjeita -sovelluksen käyttöä varten tarvitset Internet-yhteyden.
Jos joudut korjaamaan esiasennettuun sovellukseen tai ohjaimeen liittyvän ongelman, asenna
yksittäinen sovellus tai ohjain uudelleen HP Recovery Managerin Asenna ohjaimia ja/tai sovelluksia
uudelleen -toiminnon (vain tietyissä tuotteissa) avulla.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
recovery
(palautus), valitse
·¶ Recovery Manager
, valitse
Asenna ohjaimia ja/tai sovelluksia uudelleen
ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Jos haluat palauttaa Windows-osion alkuperäisen sisällön, voit joko valita järjestelmän palautuksen HP
Recovery -osiosta (vain tietyissä tuotteissa) tai käyttää HP-palautustietovälinettä. Lisätietoja on
kohdassa
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
sivulla
51
. Jos et ole vielä luonut
palautusvälinettä, katso
HP-palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa)
sivulla
49
.
Vain tietyissä tuotteissa: jos haluat palauttaa tietokoneen alkuperäisten tehdasasetusten mukaisen
osion ja sisällön tai jos olet vaihtanut kiintolevyn, voit käynnistää tehdasasetusten palautuksen HP-
palautustietovälineeltä. Lisätietoja on kohdassa
Palauttaminen HP Recovery Managerin avulla
sivulla
51
.
Vain tietyissä tuotteissa: jos haluat poistaa palautusosion vapauttaaksesi kiintolevytilaa, voit käyttää
HP Recovery Manager -sovelluksen Poista palautusosio -toimintoa.
Lisätietoja on kohdassa
HP Recovery -osion poistaminen (vain tietyissä tuotteissa)
sivulla
54
.
¶alauttaminen ·¶ Recovery Managerin avulla
HP Recovery Manager -ohjelmiston avulla tietokone voidaan palauttaa alkuperäisiin tehdasasetuksiin
käyttämällä joko käyttäjän luomaa tai HP:lta saatua HP-palautustietovälinettä tai vaihtoehtoisesti HP
Recovery -osiota (vain tietyissä tuotteissa). Jos et ole vielä luonut palautusvälinettä, katso
HP-
palautustietovälineiden luominen (vain tietyissä tuotteissa)
sivulla
49
.
·yvä tietää ennen aloittamista
HP Recovery Manager palauttaa vain ohjelmat, jotka on asennettu valmiiksi tietokoneeseen. Muut kuin
tietokoneen mukana toimitetut ohjelmistot on ladattava valmistajan verkkosivustosta tai asennettava
uudelleen valmistajan toimittamalta tietovälineeltä.
Palauttaminen
51
Sample