HP 15-bs000 user manual download (Page 57 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 71
10
·¶ ¶C ·ardware ¸iagnostics (UEfI) -
apuohjelman käyttäminen
HP PC Hardware Diagnostics ÅÆQ¶Ƭ¸Ç Extensible Firmware Interface, UEFI) -apuohjelman avulla voit suorittaa
vianmääritystestejä selvittääksesi, toimiiko tietokoneen laitteisto kunnolla. Työkalu toimii käyttöjärjestelmän
ulkopuolella, jotta laitteistoviat voidaan erottaa mahdollisesti järjestelmästä tai muista
ohjelmistokomponenteista johtuvista ongelmista.
Kun HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelma havaitsee vian, joka vaatii laitteen vaihtamista, se luo
24-numeroisen vikatunnuksen. Tämä tunnus voidaan antaa tuelle, jotta siellä voidaan määrittää miten
ongelma voidaan korjata.
·UOMAUTUS:
Jotta voit käynnistää diagnostiikan convertible-tietokoneessa, tietokoneen on oltava
kannettavan tietokoneen tilassa ja näppäimistön on oltava liitettynä.
Voit käynnistää HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman seuraavasti:
1.
Käynnistä tietokone tai käynnistä se uudelleen ja paina nopeasti
esc
-näppäintä.
2.
Paina
f2
-näppäintä.
BIOS etsii vianmääritystyökaluja kolmesta eri sijainnista seuraavassa järjestyksessä:
a.
tietokoneeseen liitetty USB-asema
·UOMAUTUS:
Jos haluat ladata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -työkalun USB-asemaan,
katso kohtaa
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) -apuohjelman lataaminen USB-laitteeseen
sivulla
48
.
b.
kiintolevy
c.
BIOS
3.
Kun vianmääritystyökalu avautuu, valitse haluamasi vianmääritystesti ja toimi näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
·UOMAUTUS:
Jos haluat pysäyttää käynnissä olevan vianmääritystestin, paina
esc
-näppäintä.
47
Sample