HP 15-bs000 user manual download (Page 52 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 71
Voit ottaa Windows Hellon käyttöön seuraavasti:
1.
Valitse
Käynnistä
-painike, valitse
Asetukset
, valitse
Tilit
ja valitse sitten
Kirjautumisasetukset
.
2.
Seuraa
Microso¼t ·ello
-kohdassa näytön ohjeita ja lisää salasana ja numeerinen PIN-koodi, ja
rekisteröi sitten sormenjälkesi tai kasvosi.
·UOMAUTUS:
PIN-koodin pituutta ei ole rajoitettu, mutta siinä saa olla vain numeroita. Kirjaimia tai
erikoismerkkejä ei sallita.
Internet-tietoturvaohjelmiston käyttäminen
Kun käytät tietokoneen avulla sähköpostia, verkkoa tai Internetiä, mahdollisesti altistat tietokoneen
tietokoneviruksille, vakoiluohjelmille ja muille verkossa piileville uhille. Tietokoneen suojaamisen
helpottamiseksi tietokoneeseen on mahdollisesti asennettu valmiiksi virustorjunta- ja palomuuritoimintoja
sisältävän Internet-tietoturvaohjelmiston kokeiluversio. Jotta suojaus olisi voimassa myös uusia viruksia ja
muita tietoturvauhkia vastaan, virustorjuntaohjelmisto on pidettävä ajan tasalla. Kehotamme sinua
päivittämään tietoturvaohjelmiston kokeiluversion tai hankkimaan haluamasi ohjelmiston, jotta tietokoneesi
on täysin suojattu.
Virustorjuntaohjelmiston käyttäminen
Tietokonevirukset voivat tehdä ohjelmat, apuohjelmat tai käyttöjärjestelmän toimintakyvyttömiksi tai saada
ne toimimaan epänormaalisti. Virustorjuntaohjelmistot tunnistavat useimmat virukset ja poistavat ne
tietokoneesta. Yleensä ohjelmistot osaavat myös korjata viruksen aiheuttamat vahingot.
Jotta suojaus olisi voimassa myös uusia viruksia vastaan, virustorjuntaohjelmistot on päivitettävä
säännöllisesti.
Tietokoneeseen on mahdollisesti asennettu valmiiksi virustorjuntaohjelmisto. Kehotamme sinua käyttämään
virustorjuntaohjelmistoa, jotta tietokoneesi on täysin suojattu.
Saat lisätietoja viruksista kirjoittamalla tehtäväpalkin hakuruutuun
support
ja valitsemalla sitten
·¶
Support Assistant
-ohjelman.
– tai –
Napsauta tehtäväpalkin kysymysmerkkikuvaketta.
¶alomuuriohjelmiston käyttäminen
Palomuurien tarkoituksena on estää järjestelmän tai verkon luvaton käyttö. Palomuuri voi olla
tietokoneeseen ja/tai verkkoon asennettava ohjelmisto tai laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmä.
Palomuureja on kahta tyyppiä:
Asiakasohjelmistopohjaiset palomuurit – Ohjelmisto suojaa vain sitä tietokonetta, johon se on
asennettu.
Verkkopohjaiset palomuurit – Asennettu DSL- tai kaapelimodeemin ja kotiverkon väliin, suojaa kaikkia
verkossa olevia tietokoneita.
Kun järjestelmään asennetaan palomuuri, se valvoo kaikkia järjestelmään lähetettyjä ja järjestelmästä
lähteviä tietoja sekä vertailee niitä käyttäjän määrittämien suojausehtojen perusteella. Ehtojen vastaiset
tiedot torjutaan.
42
Luku 8
Tietokoneen ja tietojen suojaaminen
Sample