HP 15-bs000 user manual download (Page 46 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 71
7
Tietokoneen ylläpito
On tärkeää huolehtia tietokoneen säännöllisestä ylläpidosta, jotta laitteesi pysyy optimaalisessa kunnossa.
Tässä luvussa kerrotaan, miten voit käyttää erilaisia työkaluja, kuten levyn eheytystä ja levyn
uudelleenjärjestämistä. Luvussa kerrotaan myös, kuinka päivität ohjelmat ja ohjaimet, kuinka puhdistat
tietokoneen ja kuinka voit kuljettaa sitä matkoilla (tai lähettää sen jollekulle).
Suorituskyvyn parantaminen
Esimerkiksi levyn eheytys- ja levyn uudelleenjärjestämistoimintojen avulla suoritettujen säännöllisten
ylläpitotoimien avulla voit merkittävästi parantaa tietokoneesi suorituskykyä.
¹evyn eheytyksen käyttäminen
HP suosittelee levyn eheytystoiminnon käyttämistä kiintolevyn eheyttämiseen ainakin kerran kuukaudessa.
·UOMAUTUS:
Levyn eheytystä ei tarvitse suorittaa puolijohdeasemille.
Levyn eheytys käynnistetään seuraavasti:
1.
Liitä tietokone verkkovirtaan.
2.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
eheytä
ja valitse sitten
Eheytä ja optimoi kiintolevyasema
.
3.
Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Lisätietoja on Levyn eheytys -ohjelmiston ohjeessa.
¹evyn uudelleenjärjestämisen käyttäminen
Kun levy järjestetään uudelleen, levyn uudelleenjärjestämistoiminto etsii kiintolevyltä tarpeettomat
tiedostot, jotka poistamalla voit vapauttaa levytilaa ja tehostaa siten tietokoneen toimintaa.
Levyn uudelleenjärjestäminen käynnistetään seuraavasti:
1.
Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
levy
ja valitse
¹evyn eheytys
.
2.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
·¶ 3¸ ¸rive»uardin käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP 3D DriveGuard suojaa kiintolevyä pysäyttämällä aseman ja keskeyttämällä datapyynnöt seuraavissa
tapauksissa:
Tietokone putoaa.
Tietokonetta liikutetaan, kun näyttö on suljettuna ja kun tietokone käyttää akkuvirtaa.
HP 3D DriveGuard palauttaa kiintolevyn normaaliin toimintatilaan pian näiden tapahtumien jälkeen.
·UOMAUTUS:
Vain sisäiset kiintolevyt on suojattu HP 3D DriveGuard -toiminnolla. HP 3D DriveGuard -
toiminto ei suojaa valinnaiseen telakointilaitteeseen asennettua tai USB-porttiin liitettyä kiintolevyä.
·UOMAUTUS:
Koska SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia, HP 3D DriveGuardia ei tarvita näille asemille.
Lisätietoja saat HP 3D DriveGuard -ohjelmiston ohjeesta.
36
Luku 7
Tietokoneen ylläpito
Sample