HP 15-bs000 user manual download (Page 45 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 71
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä
Lisätietoja laitteen kytkemisestä ulkoiseen virtalähteeseen on tietokoneen pakkauksen mukana
toimitettavissa
Asennusohjeissa
.
Tietokone ei käytä akkuvirtaa, kun se kytketään hyväksytyn verkkovirtalaitteen tai valinnaisen telakointi- tai
laajennuslaitteen avulla ulkoiseen verkkovirtalähteeseen.
VAROITUS!
Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan käytettäessä vain tietokoneen mukana
tullutta verkkovirtalaitetta, HP:n varaosana toimittamaa verkkovirtalaitetta tai yhteensopivaa, HP:ltä
hankittua verkkovirtalaitetta.
VAROITUS!
Älä lataa tietokoneen akkua lentokoneessa.
Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen seuraavissa tilanteissa:
kun lataat tai kalibroit akkua
Järjestelmän ohjelmiston asennuksen tai päivityksen aikana
Järjestelmän BIOS-päivityksen aikana
Kun kirjoitat tietoja levylle (vain tietyissä tuotteissa)
kun suoritat Levyn eheytys -toiminnon sisäisillä kiintolevyillä varustetuissa tietokoneissa
kun suoritat varmuuskopiointia tai palautusta
Kun liität tietokoneen ulkoiseen virtalähteeseen:
akku alkaa latautua.
näytön kirkkaus lisääntyy.
virta-kuvake
muuttuu.
Kun irrotat ulkoisen virtalähteen:
tietokone siirtyy käyttämään akkuvirtaa.
näytön kirkkaus vähenee automaattisesti akun käyttöajan pidentämiseksi.
virta-kuvake
muuttuu.
Käyttäminen ulkoisella virtalähteellä
35
Sample