HP 15-bs000 user manual download (Page 44 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 71
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun poistaminen
1.
Aseta tietokone ylösalaisin tasaiselle alustalle niin, että akku on itseäsi kohti.
2.
Avaa akun lukitus työntämällä akun lukitussalpaa
(1)
akun lukituksen avaamiseksi ja vapauta akku
sitten työntämällä akun vapautussalpaa
(2)
.
·UOMAUTUS:
Akun vapautussalpa palauttaa akun automaattisesti alkuperäiseen asentoonsa.
3.
Irrota akku
(3)
tietokoneesta.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun säilyttäminen
·UOMIO:
Älä säilytä akkua korkeassa lämpötilassa pitkiä aikoja, jotta se ei vahingoitu.
Akku on hyvä tarkistaa kuuden kuukauden välein. Lataa akku uudelleen, jos sen kapasiteetti on alle 50
prosenttia.
Käyttäjän vaihdettavissa olevan akun hävittäminen
VAROITUS!
Älä pura, murskaa tai lävistä akkua, sillä siitä voi olla seurauksena tulipalo tai
syöpymisvaurioita. Älä oikosulje akun ulkoisia liittimiä. Älä altista akkua tulelle tai vedelle.
Lisätietoja akkujen asianmukaisesta hävittämisestä on
Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja
turvallisuus- ja ympäristöohjeet
-oppaassa.
Voit avata asiakirjan seuraavasti:
Valitse
Käynnistä
-painike,
·¶:n Ohje ja tuki
ja sitten
·¶-ohjeet
.
34
Luku 6
Virranhallinta
Sample