HP 15-bs000 user manual download (Page 43 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 71
Akun heikon varaustason tunnistaminen
Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustaso laskee alhaiseksi tai kriittiseksi, tietokone toimii
seuraavasti:
Akun merkkivalo (vain tietyissä tuotteissa) osoittaa, että akun varaustaso on heikko tai kriittinen.
– tai –
Virta-kuvake
näyttää akun heikon tai kriittisen varaustason ilmoituksen.
·UOMAUTUS:
Lisätietoja Virta-kuvakkeesta on kohdassa
Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten
käyttäminen
sivulla
31
.
Kun akun varaustaso laskee kriittisen alhaiseksi, tietokone toimii seuraavasti:
Jos horrostila ei ole käytössä ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone pysyy hetken
lepotilassa ja sen virta katkeaa sitten itsestään. Tällöin menetetään kaikki tallentamattomat tiedot.
Jos horrostila on otettu käyttöön ja tietokone on käynnissä tai lepotilassa, tietokone siirtyy
horrostilaan.
Akun heikon varaustason korjaaminen
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole ulkoista virtalähdettä
Kytke jokin seuraavista tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen:
verkkovirtalaite
Valinnainen telakointi- tai laajennuslaite
HP:ltä lisävarusteena hankittu valinnainen verkkovirtalaite
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun saatavilla ei ole mitään virtalähdettä
Tallenna työt ja katkaise tietokoneen virta.
Akun heikon varaustason korjaaminen, kun tietokonetta ei voi poistaa horrostilasta
1.
Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen ja ulkoiseen virtalähteeseen.
2.
Jos tietokoneessa on käyttäjän vaihdettavissa akku (vain tietyissä tuotteissa), irrota tietokone
ulkoisesta virtalähteestä ja poista akku.
Käyttäjän vaihdettavissa oleva akku
VAROITUS!
Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua, käyttäjän vaihdettavissa olevaa akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi
hankkia HP:ltä lisävarusteena.
·UOMIO:
Jos käyttäjän vaihdettavissa oleva akku on tietokoneen ainoa virtalähde, sen poistaminen voi
aiheuttaa tietojen häviämisen. Siirrä tietokone horrostilaan tai sammuta se ennen akun irrottamista, jotta et
menetä tallentamattomia tietoja.
Käyttö akkuvirralla
33
Sample