HP 15-bs000 user manual download (Page 41 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 71
Jos tietokone ei vastaa komentoihin etkä voi sammuttaa tietokonetta edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti,
kokeile seuraavia sammutustapoja annetussa järjestyksessä:
Paina
ctrl
+
alt
+
delete
, napsauta
Virta
-kuvaketta ja valitse
Sammuta
.
Paina virtapainiketta ja pidä sitä alhaalla vähintään 10 sekuntia.
Irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä.
Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten käyttäminen
Virta-kuvake
on Windowsin tehtäväpalkissa. Virta-kuvakkeen avulla voit avata virranhallinta-
asetukset nopeasti ja tarkastaa akun jäljellä olevan varaustason.
Tarkista akun jäljellä oleva varaustaso prosentteina ja käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma
siirtämällä hiiren osoitin
Virta
-kuvakkeen
päälle.
Voit käyttää Virranhallinta-asetuksia napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
Virta
-kuvaketta
ja valitsemalla
Virranhallinta-asetukset
.
Erilaiset virtakuvakkeet osoittavat, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla. Hiiren
osoittimen siirtäminen kuvakkeen päälle näyttää myös sanoman, jos akku on saavuttanut alhaisen tai
kriittisen tason.
Käyttö akkuvirralla
VAROITUS!
Tietokoneen käyttöturvallisuus on parhaimmillaan, kun käytät vain tietokoneen mukana
toimitettua akkua, HP:n vaihtoakkua tai yhteensopivaa akkua, jonka voi hankkia HP:ltä lisävarusteena.
Kun tietokoneessa on ladattu akku eikä tietokonetta ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen, tietokone toimii
akkuvirralla. Kun tietokoneen virta on katkaistu ja tietokone on irrotettu ulkoisesta virtalähteestä,
tietokoneessa oleva akku purkautuu vähitellen. Tietokone näyttää myös ilmoituksen, kun akun varaustaso on
alhainen tai kriittinen.
Tietokoneen akun käyttöikä vaihtelee virranhallinta-asetusten, tietokoneessa käytettävien ohjelmien, näytön
kirkkauden, tietokoneeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden ja muiden tekijöiden mukaan.
·UOMAUTUS:
Kun irrotat tietokoneen ulkoisesta virtalähteestä, näytön kirkkautta vähennetään
automaattisesti akun käyttöajan pidentämiseksi. Joissakin tuotteissa voidaan vaihtaa »À´Ƭ¶±±´³¶Á´´ akun
käyttöajan pidentämiseksi.
·¶:n pikalatauksen käyttäminen (vain tietyissä tuotteissa)
HP:n pikalataustoiminnon avulla voit ladata tietokoneesi akun nopeasti. Latausaika voi vaihdella
+/-10 %. Riippuen tietokonemallista ja tietokoneen mukana toimitetusta HP:n verkkolaitteesta, HP:n
pikalataus toimii jollakin seuraavista tavoista:
Kun akun varausta on jäljellä 0–50 %, akku latautuu 50 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 30
minuutissa.
Kun akun varausta on jäljellä 0–90 %, akku latautuu 90 prosenttiin koko kapasiteetistaan enintään 90
minuutissa.
Virta-kuvakkeen ja virranhallinta-asetusten käyttäminen
31
Sample