HP 15-bs000 user manual download (Page 38 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 71
¹iu'utus yhdellä sormella (vain kosketusnäyttö)
Käytä yhden sormen liu'utusta luetteloiden tai sivujen panorointiin ja vierittämiseen tai objektien
siirtämiseen.
Voit vierittää näyttöä liu'uttamalla yhtä sormeasi näytössä kevyesti haluamaasi suuntaan.
Voit siirtää kohdetta painamalla ja pitämällä sormea kohteen päällä ja vetämällä sitten sormea
siirtääksesi kohdetta.
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren käyttäminen
Valinnaisen näppäimistön tai hiiren avulla voit kirjoittaa, valita kohteita, vierittää ja suorittaa samat
toiminnot kuin kosketuseleillä. Näppäimistön toiminto- ja pikanäppäimillä voit suorittaa myös tiettyjä
toimintoja.
Näyttönäppäimistön käyttö (vain tietyissä tuotteissa)
1.
Saat näyttönäppäimistön näkyviin napauttamalla näppäimistökuvaketta, joka sijaitsee ilmaisinalueella
tehtäväpalkin oikeassa reunassa.
2.
Ala kirjoittaa.
·UOMAUTUS:
Näyttönäppäimistön yläosaan voi ilmestyä sanaehdotuksia. Valitse sana napauttamalla
sitä.
·UOMAUTUS:
Toiminto- ja pikanäppäimet eivät näy tai toimi näyttönäppäimistössä.
28
Luku 5
Näytössä liikkuminen
Sample