HP 15-bs000 user manual download (Page 35 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 71
5
Näytössä liikkuminen
Voit liikkua tietokoneen näytössä seuraavilla tavoilla:
Käytä kosketuseleitä suoraan tietokoneen näytössä
Käytä kosketuseleitä kosketusalustalla
Käytä valinnaista hiirtä tai näppäimistöä (hankittava erikseen)
Käytä näyttönäppäimistöä
Käytä paikannustappia
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
TouchPadin avulla voit liikkua tietokoneen näytöllä ja ohjata kohdistinta yksinkertaisilla kosketuseleillä.
Kosketusalustan vasen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. Siirry
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa) koskettamalla näyttöä suoraan käyttäen tässä luvussa esiteltyjä
eleitä.
Voit myös mukauttaa eleitä ja katsoa esittelyjä siitä, kuinka ne toimivat. Kirjoita tehtäväpalkin hakuruutuun
ohjauspaneeli
, valitse
Ohjauspaneeli
ja valitse sitten
¹aitteisto ja äänet
. Valitse
¹aitteet ja tulostimet
‑kohdasta
·iiri
.
·UOMAUTUS:
Ellei muuten mainita, kosketuseleitä voidaan käyttää tietokoneen kosketusalustalla tai
kosketusnäytöllä (vain tietyissä tuotteissa).
Napautus
Napautus-/kaksoisnapautuseleellä voit valita tai avata näytössä olevan kohteen.
Osoita näytössä olevaa kohdetta ja valitse se napauttamalla yhdellä sormella TouchPadin vyöhykkeellä
tai kosketusnäytöllä. Avaa kohde kaksoisnapauttamalla sitä.
Kosketusalustan ja kosketusnäytön eleiden käyttäminen
25
Sample