HP 15-bs000 user manual download (Page 30 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 71
¹iittäminen mobiililaitteeseen (vain tietyt mallit)
HP Orbit tarjoaa tavan helposti siirtää tiedostoja, kuvia, videoita ja muita tietoja mobiililaitteen ja tietokoneen
välillä.
·UOMAUTUS:
Ennen kuin määrität HP Orbit -asetukset ja käytät sitä, varmista, että tietokoneesi ja
mobiililaitteesi on kytketty samaan Wi-Fi-verkkoon.
HP Orbit -asetusten määrittäminen:
1.
Lataa ja asenna HP Orbit sovelluskaupasta mobiililaitteeseesi.
2.
Käynnistä
·¶ Orbit
-sovellus mobiililaitteessasi.
3.
Valitse tietokoneessa
Käynnistä
ja valitse sitten
·¶ Orbit
.
– tai –
Käynnistä
·¶ Orbit
tehtäväpalkin kuvakkeen avulla.
4.
Anna laiteparin muodostuskoodi ja jatka asennusta toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Kun laitteista on muodostettu pari, HP Orbit muistaa yhteyden ja tekee mahdolliseksi tiedostojen
lähettämisen laitteiden välillä, kun ne molemmat on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon.
Voit siirtää tiedostoja mobiililaitteesta tietokoneeseen seuraavasti:
1.
Käynnistä
·¶ Orbit
-sovellus mobiililaitteessasi.
2.
Valitse tiedoston tyyppi.
3.
Valitse tiedosto ja napsauta sitten
¹ähetä
.
Kun siirto on valmis, tiedosto näkyy tietokoneen HP Orbit Canvas -kohdassa.
Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta mobiililaitteeseen:
1.
Käynnistä
·¶ Orbit
-sovellus tietokoneessasi.
2.
Vedä ja pudota tiedosto tietokoneen HP Orbit Canvas -kohtaan ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
Kun siirto on valmis, tiedosto näkyy mobiililaitteen HP Orbit Canvas -kohdassa.
Lisätietoja HP Orbit -sovelluksen käytöstä on sen ohjeessa.
·UOMAUTUS:
(Ei saatavissa kaikilla kielillä).
1.
Käynnistä
·¶ Orbit
-sovellus.
2.
Valitse
Asetukset
-kuvake
ja valitse sitten
Ohje
.
Saat lisätietoja tuetuista ympäristöistä ja kielistä osoitteesta
support
.
20
Luku 3
Verkkoyhteyden muodostaminen
Sample