HP 15-bs000 user manual download (Page 25 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 71
Osa
(4)
Sarjanumero
(5)
Takuuaika
Viranomaisten ilmoitukset -tarra(t) – Tarrassa on tietokonetta koskevia viranomaisten tietoja.
Langattoman laitteen hyväksyntätarra(t) – Sisältää valinnaisiin langattomiin laitteisiin liittyviä tietoja, ja
siihen on merkitty sellaisten maiden tai alueiden viranomaisten hyväksyntämerkinnät, joissa laitteiden
käyttäminen on hyväksyttyä.
Tarrat
15
Sample