HP 15-bs000 user manual download (Page 24 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 71
Tarrat
Tietokoneeseen kiinnitetyissä tarroissa on tietoja, joita voit tarvita ongelmanratkaisussa tai matkustaessasi
ulkomaille tietokoneen kanssa.
TÄRKEÄÄ:
Etsi tässä osassa kuvatut tarrat seuraavista paikoista: tietokoneen pohja, akkupaikan sisäpuoli,
huoltoluukun sisäpuoli tai näytön takaosa.
Huoltotarra – Sisältää tärkeitä tietoja tietokoneen tunnistamiseksi. Kun otat yhteyttä tukeen, sinulta
kysytään luultavasti sarjanumeroa ja mahdollisesti myös tuotenumeroa tai mallinumeroa. Etsi nämä
numerot, ennen kuin otat yhteyttä tukeen.
Huoltotarra näyttää joltakin alla kuvatuista esimerkeistä. Katso kuvaa, joka muistuttaa eniten oman
tietokoneesi huoltotarraa.
Osa
(1)
Sarjanumero
(2)
Tuotenumero
(3)
Takuuaika
(4)
Mallinumero (vain tietyissä tuotteissa)
Osa
(1)
HP-tuotenimi (vain tietyissä tuotteissa)
(2)
Mallinimi (vain tietyissä tuotteissa)
(3)
Tuotenumero
14
Luku 2
Perehtyminen tietokoneeseen
Sample