HP 15-bs000 user manual download (Page 21 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 71
Erikoisnäppäimet
Osa
Kuvaus
(1)
esc
-näppäin
Näyttää järjestelmätiedot, kun sitä painetaan yhdessä
fn
-
näppäimen kanssa.
(2)
fn
-näppäin
Käynnistää tiettyjä toimintoja, kun sitä painetaan yhdessä
toisen näppäimen kanssa.
(3)
Windows-näppäin
Avaa
Käynnistä
-valikon.
·UOMAUTUS:
Windows-näppäimen painaminen uudelleen
sulkee
Käynnistä
-valikon.
(4)
Toimintonäppäimet
Käynnistävät usein käytettyjä järjestelmän toimintoja.
·UOMAUTUS:
Joissakin tuotteissa
f5
-toimintonäppäin ottaa
näppäimistön taustavalo-ominaisuuden käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
(5)
num lock
-näppäin
Vaihtaa kiinteän numeronäppäimistön navigointitoimintojen ja
numeeristen toimintojen välillä.
(6)
kiinteä numeronäppäimistö
Erillinen näppäimistö kirjainnäppäimistön oikealla puolella. Kun
num lock
on painettuna, näppäimistöä voidaan käyttää ulkoisen
numeronäppäimistön tapaan.
·UOMAUTUS:
Jos numeronäppäimistötoiminto on aktiivinen
tietokoneen ollessa sammuksissa, toiminto otetaan uudelleen
käyttöön, kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran.
Näppäimistö
11
Sample