HP 15-bs000 user manual download (Page 17 of 71)

Languages: Finnish
Pages:71
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 71
Osa
Kuvaus
·UOMAUTUS:
Kun liitäntään kytketään jokin laite, tietokoneen
kaiuttimet poistetaan käytöstä.
Näyttö
Osa
Kuvaus
(1)
Kameran merkkivalo
Valo palaa: Kamera on käytössä.
(2)
Kamera
Mahdollistaa videokeskustelut sekä videoiden ja stillkuvien
tallentamisen. Kameran käyttäminen, katso
Kameran käyttäminen
sivulla
21
.
(3)
Sisäinen mikrofoni
Tallentaa ääntä.
(4)
WLAN-antennit*
Lähettävät ja vastaanottavat langattomien laitteiden signaaleja
langattomissa lähiverkoissa (WLAN).
*Antennit eivät näy tietokoneen ulkopuolelle, ja antennien sijainti vaihtelee. Jotta signaalitaso olisi paras mahdollinen, varmista, että
antennien välittömässä läheisyydessä ei ole esteitä.
Langattomia laitteita koskevat säädökset löydät
Sähköviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuus- ja ympäristöohjeet
-oppaan omaa
maatasi tai aluettasi koskevasta osasta.
Voit avata oppaan seuraavasti:
Valitse
Käynnistä
-painike,
·¶:n Ohje ja tuki
ja sitten
·¶-ohjeet
.
Näyttö
7
Sample