HP 15-bs000 user manual download (Page 70 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 70
Software
Diskdefragmentering
36
Diskoprydning
36
software
HP 3D Drive½uard
36
softwareopdateringer, installere
42
start af slumre- eller dvaletilstand
29
Statuslamper for ÃÈ-45-stik
(netværk), »GµQ±»Ƭºµ³µ
6
stik
lydudgang (hovedtelefon)/
lydindgangs (mikrofon)
6
netværk
6
ÃÈ-45 (netværk)
6
stik, strøm
6
strygning med tre ƬQJ³µ¹ TouchPad-
bevægelse
27
strøm
batteri
31
ekstern
35
strømindstillinger, brug af
31
strømstik, »GµQ±»Ƭºµ³µ
6
strømstyring
29
systemet reagerer ikke
30
systemgendannelsespunkt
oprette
49
systemgenoprettelse
50
sådan ƬQGµ³ du oplysninger
hardware
4
software
4
T
tastatur og valgfri mus
bruge
28
tasten Flytilstand
12, 16
taster
esc
11
Ʈ\±»¼V±´QGÑ
12
fn
11
handling
11
Windows
11
temperatur
34
tilgængelighed
57
tilslutning til et netværk
16
tilslutning til et trådløst netværk
16
±RƬQJµ³¿NQ»Àµ]RRÁ¿ÀµYáJµ¼Vµ på
TouchPad og berøringsskærm
26
±R¿ƬQJµ³V glidning, TouchPad-
bevægelse
26
TouchPad
bruge
25
knapper
8
TouchPad-bevægelser
strygning med tre ƬQJ³µ
27
±R¿ƬQJµ³V glidning
26
tryk med Ƭ³µ ƬQJ³µ
27
tryk med to ƬQJ³µ
26
TouchPad-zone, »GµQ±»Ƭºµ³µ
8
tryk-bevægelse på TouchPad'en og
berøringsskærmen
25
tryk med Ƭ³µ ƬQJ³µ¹ TouchPad-
bevægelse
27
tryk med to ƬQJ³µ¹ TouchPad-
bevægelse
26
Trådløst netværk, sikre
43
Trådløst netværk (WLA¶)
funktionsmæssig rækkevidde
17
RƫµQ±¼»J WLA¶-forbindelse
17
tilslutte
17
WLA¶-forbindelse i en
virksomhed
17
Tænd-/sluk-knap, »GµQ±»Ƭºµ³µ
10
·
udløserknap til optisk drev,
»GµQ±»Ƭºµ³µ
5
understøttede diske, genoprettelse
49
USB 2.0-port, »GµQ±»Ƭºµ³µ
5
USB 3.x SuperSpeed-port,
»GµQ±»Ƭºµ³µ
6
V
·edligeholdelse
Diskdefragmentering
36
Diskoprydning
36
vedligeholdelse
HP 3D Drive½uard
36
opdatering af programmer og
drivere
37
·edligeholdelse af computeren
37
·ekselstrømsadapter og batteri
6
ventilationsåbning, »GµQ±»Ƭºµ³µ
6
video
22
¿
Windows
systemgendannelsespunkt
48,
49
Windows-adgangskoder
40
Windows Hello
bruge
41
Windows-tasten, »GµQ±»Ƭºµ³µ
11
Windows-værktøjer
bruge
49
WLA¶-antenner, »GµQ±»Ƭºµ³µ
7
WLA¶-enhed
15
WLA¶-forbindelse i en virksomhed
17
WLA¶-mærkat
15
WWA¶-enhed
18
60
Indeks
Sample