HP 15-bs000 user manual download (Page 64 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 70
12
¾±H³¶ƬNµW¶²QHU
ÃQ¸JµQJ´HƫHNW
Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med
computeren.
Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde.
·ekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100–240 ·, 50–60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med
strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en
vekselstrømsadapter eller en jævnstrømskilde, der er leveret og godkendt af HP til brug for denne computer.
Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende V²µº»ƬN´±»RQµ³¸ Driftsspænding og -strøm varierer
efter platform. Computerens driftsspænding og strømstyrke kan ses på systemets mærkat med
lovgivningsmæssige oplysninger.
ÃQ¸JµQJ´HƫHNW
»ominel HƫHNW
Driftsspænding og -strøm
5 · jævnstrøm ved 2 A / 12 · jævnstrøm ved 3 A /15 · jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C
5 · jævnstrøm ved 3 A / 9 · jævnstrøm ved 3 A / 10 · jævnstrøm ved 3,75 A / 12 · jævnstrøm ved
3,75 A / 15 · jævnstrøm ved 3 A / 20 · jævnstrøm ved 2,25 A – 45 W USB-C
5 · jævnstrøm ved 3 A / 9 · jævnstrøm ved 3A / 10 · jævnstrøm ved 5 A / 12 · jævnstrøm ved 5
A / 15 · jævnstrøm ved 4,33 A / 20 · jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
5 · jævnstrøm ved 3 A / 9 · jævnstrøm ved 3 A / 10 · jævnstrøm ved 5 A / 12 · jævnstrøm ved 5
A / 15 · jævnstrøm ved 5 A / 20 · jævnstrøm ved 4,5 A – 90 W USB-C
19,5 · jævnstrøm ved 2,31 A - 45 W
19,5 · jævnstrøm ved 3,33 A - 65 W
19,5 · jævnstrøm ved 4,62 A - 90 W
19,5 · jævnstrøm ved 6,15 A - 120 W
19,5 · jævnstrøm ved 7,70 A - 150 W
19,5 · jævnstrøm ved 10,3 A - 200 W
19,5 · jævnstrøm ved 11,8 A - 230 W
19,5 · jævnstrøm ved 16,92 A - 330 W
Èævnstrømsstik for ekstern HP-
strømforsyning (kun udvalgte
produkter)
BEMÆRK:
Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i ¶orge med en fase til fase-spænding, der ikke
overstiger 240 · rms.
54
Kapitel 12
Ųµº»ƬN´±»RQµ³
Sample