HP 15-bs000 user manual download (Page 62 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 70
‒ eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Ãeducér lydstyrke, og hold den
nede. ·ælg derefter
f11
.
2.
·ælg
ÇHÈOƬQ¸¶QJ
i menuen med startindstillinger.
3.
·ælg
Recovery Manager
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af ½P gendannelsesmedier til gendannelse
Du kan bruge HP gendannelsesmedier til at gendanne det oprindelige system. Du kan bruge denne metode,
hvis dit system ikke har en HP gendannelsespartition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige Ƭ¼µ³¹ hvis det er muligt.
2.
Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Ãecovery Manager, skal computerens
opstartsrækkefølge ændres. Se
Ændring af opstartsrækkefølgen for computeren
på side
52
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Ændring af opstartsrækkefølgen for computeren
Hvis computeren ikke genstarter i HP Ãecovery Manager, kan du ændre computerens opstartsrækkefølge,
som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du kan
ændre valget til et optisk drev eller et ÒÅ%¿Ʈ´VÎG³µY¸
Sådan ændres startrækkefølgen:
VIGTIGT:
Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatur-
soklen, før du følger disse trin.
1.
Indsæt HP gendannelsesmedie.
2.
Tilgå systemets
Start
-menu.
For computere eller tabletter med tilsluttede tastaturer:
Tænd eller genstart computeren eller tabletten, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f9
for
startindstillinger.
Tabletter uden tastatur:
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og hold den
nede. ·ælg derefter
f9
.
‒ eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Ãeducér lydstyrke, og hold den
nede. ·ælg derefter
f9
.
3.
·ælg det optiske drev eller ÒÅ%¿Ʈ´VÎG³µY¹ du vil starte fra.
4.
Følg anvisningerne på skærmen.
52
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample