HP 15-bs000 user manual download (Page 61 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 70
½vad du skal vide, før du starter
HP Ãecovery Manager genopretter kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der ikke er
leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted eller
geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
VIGTIGT:
½enoprettelse via HP Ãecovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse problemer.
Der skal bruges HP gendannelsesmedie, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se
Oprettelse af HP
gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter)
på side
48
, hvis du ikke allerede har oprettet
genoprettelsesmedier
Du skal bruge HP gendannelsesmediet for at kunne bruge indstillingen Fabriksnulstilling (kun udvalgte
produkter). Se
Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter)
på side
48
, hvis du ikke
allerede har oprettet gendannelsesmedier.
Hvis din computer ikke tillader oprettelse af HP gendannelsesmedier, eller hvis HP gendannelsesmedier
ikke fungerer, kan du hente gendannelsesmedier til dit system fra support. Du kan ƬQGµ
kontaktoplysninger på HP's websted. ½å til
support
, vælg dit land eller region, og
følg anvisningerne på skærmen.
VIGTIGT:
HP Ãecovery Manager sikkerhedskopierer ikke automatisk dine personlige data. Før du starter
genoprettelse, skal du sikkerhedskopiere alle personlige data, du vil bevare.
Hvis du bruger HP gendannelsesmedie, kan du vælge blandt følgende gendannelsesmuligheder:
BEMÆRK:
¶år du starter gendannelsesprocessen, vises der kun de indstillinger, der er tilgængelige for din
computer.
Systemgenoprettelse – geninstallerer det oprindelige operativsystem, og NRQƬJX³µ³µ³ derefter
indstillingerne for de programmer, der blev installeret fra fabrikken.
¶ulstil til fabriksindstillinger – gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at slette
alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer den
operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken.
HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter) giver kun mulighed for systemgenoprettelse.
Brug af ½P gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
Med HP gendannelsespartitionen kan du udføre en systemgenoprettelse uden brug af gendannelsesdiske
eller et ÒÅ%¿JµQG´QQµ¼VµVƮ´VÎG³µY¸ Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig
fungerer.
Sådan startes HP Ãecovery Manager fra HP gendannelsespartitionen:
VIGTIGT:
Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte din tablet til
tastatursoklen, før du følger disse trin (kun udvalgte produkter).
1.
Skriv
genoprettelse
i søgefeltet på proceslinjen, vælg
½P Genoprettelsesstyring
, og vælg derefter
¿indows Genoprettelsesmiljø
.
‒ eller –
For computere eller tabletter med tilsluttet tastatur skal du trykke på
f11
, når computeren genstarter,
eller trykke på
f11
og holde den nede, mens du trykker på tænd/sluk-knappen.
Tabletter uden tastatur:
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og hold den
nede. ·ælg derefter
f11
.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
51
Sample