HP 15-bs000 user manual download (Page 58 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 70
11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og
genoprettelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer. Oplysningerne i dette kapitel er
standardprocedure for de ƮµV±µ produkter.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
½endannelse og genoprettelse af systemet
Se appen HP Support Assistant, hvis du vil have Ʈµ³µ oplysninger.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
½P Support Assistant
.
‒ eller –
·ælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
VIGTIGT:
Hvis du udfører gendannelsesprocedurer på en tablet, skal tablettens batteri være mindst 70 Ð
opladet, før du begynder gendannelsesprocessen.
VIGTIGT:
Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du slutte din tablet til tastatursoklen,
før du starter en gendannelsesproces.
¼prettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Følgende metoder til oprettelse af gendannelsesmedie og sikkerhedskopier ƬQGµV kun på udvalgte
produkter. ·ælg den metode, der er mulig i henhold til din computermodel.
Brug HP Ãecovery Manager til at oprette HP gendannelsesmedier, når du har NRQƬJX³µ³µ± computeren. I
dette trin oprettes der en sikkerhedskopi af HP gendannelsespartitionen på computeren.
Sikkerhedskopien kan bruges til at geninstallere det oprindelige operativsystem i tilfælde, hvor
harddisken er ødelagt eller er blevet udskiftet. Oplysninger om oprettelse af gendannelsesmedier ƬQGµ³
du i
Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter)
på side
48
. Du ƬQGµ³ oplysninger
om tilgængelige indstillinger for genoprettelse ved hjælp af gendannelsesmedier i
Brug af Windows-
værktøjer
på side
49
.
Brug Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger.
Se
½enoprettelse ved brug af HP Ãecovery Manager
på side
50
for at få Ʈµ³µ oplysninger.
BEMÆRK:
Hvis lagerpladsen er på 32 ½B eller mindre, er Microsoft Systemgendannelse som standard
deaktiveret.
På udvalgte produkter kan du bruge HP Cloud Ãecovery Download-værktøjet til at oprette et startbart
USB-drev til dine HP gendannelsesmedier. ½å til
us-en/document/c05115630?
openCLC=true
, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen.
¼prettelse af ½P gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter)
Kontrollér om muligt tilstedeværelsen af gendannelsespartitionen og Windows-partitionen. Højreklik på
Start
-menuen, vælg
¾W¶ƬQ¸HU
og vælg derefter
Denne computer
.
48
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample