HP 15-bs000 user manual download (Page 56 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 70
10
Brug af ½P PC ½ardware Diagnostics (·EFI)
HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI ÍÒQ»ƬµG Extensible Firmware Interface), som gør det muligt at køre
diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. ·ærktøjet kører uden for
operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer der er forårsaget af operativsystemet eller
andre softwarekomponenter.
¶år HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en
fejl-id-kode på 24 cifre. Denne id-kode kan opgives i forbindelse med support for at ƬQGµ ud af, hvordan
problemet løses.
BEMÆRK:
For at starte diagnosticering på en tablet/bærbar-hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden
for bærbar computer med det fysiske tastatur.
For at starte HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) skal du følge disse trin:
1.
Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på
esc
.
2.
Tryk på
f2
.
BIOS'en søger på tre steder efter diagnose-værktøjerne i følgende rækkefølge:
a.
Tilsluttet USB-drev
BEMÆRK:
Du kan ƬQGµ Ʈµ³µ oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics-værktøjet
(UEFI) til et USB-drev under
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
på side
47
.
b.
Harddisk
c.
BIOS
3.
¶år diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, du vil køre, og følge
anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på
esc
.
46
Kapitel 10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sample