HP 15-bs000 user manual download (Page 54 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 70
9
Brug af Setup ·tility (BI¼S)
Hjælpeprogrammet Setup Utility, også kaldet Basic Input/Output System (BIOS), styrer kommunikationen
mellem alle input- og output-enheder på systemet (f.eks. diskdrev, skærm, tastatur, mus og printer).
Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) omfatter indstillinger for de typer enheder, der er installeret,
computerens opstart og mængden af system- og udvidelseshukommelse.
BEMÆRK:
For at starte Setup Utility på en tablet/bærbar hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden for
bærbar computer med det fysiske tastatur.
Sådan startes Setup ·tility (BI¼S)
F¼RSIGTIG:
Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan
forhindre computeren i at fungere korrekt.
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f10
.
¼pdatering af Setup ·tility (BI¼S)
Opdaterede versioner af Setup Utility (BIOS) kan være tilgængelige på HP's websted.
De ƮµV±µ BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede Ƭ¼µ³¹ der kaldes
SoftPaqs
.
¶ogle pakker, der kan downloades, indeholder en Ƭ¼ med navnet Ãeadme.txt, som indeholder installations- og
ĵ̼ƬQG»QJVR²¼\VQ»QJµ³ til Ƭ¼µQ¸
Sådan fastslår du BI¼S-versionen
For at kunne beslutte, om du behøver at opdatere Setup Utility (BIOS), skal du først fastslå BIOS-versionen på
computeren.
For at få vist BIOS-versionsoplysninger (også kaldet
ROM-dato
og
System-BIOS
) skal du benytte en af disse
muligheder.
HP Support Assistant
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
½P Support Assistant
.
- eller -
Klik på spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
·ælg
My PC
(Denne computer), og vælg derefter
¾±H³¶Ƭ³µW¶²Q´
ÍŲµº»ƬN´±»RQµ³Ê¸
Setup Utility (BIOS)
1.
Start Setup Utility (BIOS) (se
Sådan startes Setup Utility (BIOS)
på side
44
).
2.
·ælg
Main
(Hoved), vælg
System Information
(Systemoplysninger), og noter BIOS-versionen.
3.
·ælg
Exit
(Afslut), vælg
»o
(¶ej), og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Se
Download af en BIOS-opdatering
på side
45
, hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.
44
Kapitel 9
Brug af Setup Utility (BIOS)
Sample