HP 15-bs000 user manual download (Page 53 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 70
Hvis du ønsker at få vist eller ændre indstillingerne:
1.
·ælg knappen
Start
, vælg
Indstillinger
, og vælg derefter
¼pdatering og sikkerhed
.
2.
·ælg
¿indows ·pdate
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
3.
For at fastlægge et tidspunkt for installation af opdateringer skal du vælge
Avancerede indstillinger
og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
Brug af ½P Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter)
HP Touchpoint Manager er en skybaseret IT-løsning, der gør det muligt for virksomheder at administrere og
beskytte deres aktiver µƫµN±»Y± og sikkert. HP Touchpoint Manager hjælper med at beskytte enheder mod
malware og andre angreb, overvåger enhedernes tilstand og giver dig mulighed for at reducere tidsforbruget
ved løsning af enheds- og sikkerhedsproblemer for slutbrugeren. Du kan hurtigt downloade og installere
softwaren, hvilket er meget RÁNRV±Q»QJVµƫµN±»Y± i forhold til traditionelle interne løsninger.
Sikring af det trådløse netværk
¶år du opsætter et WLA¶ eller får adgang til et eksisterende WLA¶, skal du altid aktivere
sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket mod uautoriseret adgang. WLA¶'er i RƫµQ±¼»Jµ områder,
(hotspots), som f.eks. cafeer og lufthavne, er muligvis ikke sikre.
Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger
Du bør jævnligt sikkerhedskopiere dine programmer og oplysninger for at beskytte dem mod permanent tab
eller beskadigelse via virusangreb eller en software- eller hardwarefejl.
Brug af et sikkerhedskabel (ekstraudstyr) (kun udvalgte
produkter)
Sikkerhedskablet, som købes separat, er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer ikke
nødvendigvis computeren i at blive udsat for hærværk eller blive stjålet. Du slutter et sikkerhedskabel til
computeren ved at følge producentens anvisninger.
Brug af HP Touchpoint Manager (kun udvalgte produkter)
43
Sample